Seznam slovníků 2012

(26) SLOVNÍK VYZNAMENANÝCH ČECHŮ 1993-2011

(26) SLOVNÍK VYZNAMENANÝCH ČECHŮ 1993-2011

23. 11. 2011
Vyšlo jako mimopřádná příloha deníku LIDOVÉ NOVINY. Abecední přehled všech oceněných osobností v moderních dějinách České republiky.
Více
(27) Gubová, Katarína – Križanová, Gabriela: NEMECKO/SLOVENSKÝ A SLOVENSKO/NEMECKÝ PROFESNÝ SLOVNÍK – GASTRONÓMIA.

(27) Gubová, Katarína – Križanová, Gabriela: NEMECKO/SLOVENSKÝ A SLOVENSKO/NEMECKÝ PROFESNÝ SLOVNÍK – GASTRONÓMIA.

23. 11. 2011
Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2011. 1. vyd. 416 s. 10.000 hesiel. Slovník je určený všetkým záujemcom o gastronómiu, najmä študentom hotelových škôl a odborných učilíšť, kuchárom, čašníkom
Více
(28) Juríková, Marta: NEMECKO-SLOVENSKÝ STAVEBNÝ SLOVNÍK

(28) Juríková, Marta: NEMECKO-SLOVENSKÝ STAVEBNÝ SLOVNÍK

23. 11. 2011
Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2011. 1. vyd. 943 s. Viac ako 50 000 hesiel a slovných spojení. Rozsiahly slovník, ktorý zahŕňa všetky oblasti stavebníctva a architektúry ako aj rozsiahlu slovnú
Více
(29) Mináriková, Hana – Jedličková, Bronislava: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY SLOVNÍK

(29) Mináriková, Hana – Jedličková, Bronislava: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY SLOVNÍK

23. 11. 2011
Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2011. 1. vyd. 1176 s. dvojfarebného textu 416 s. Obe časti – francúzsko-slovenská i slovensko-francúzska obsahujú viac ako 20 000 hesiel, ktoré sú doplnené o výslovnosť,
Více
(30) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. I. Světoví skladatelé.

(30) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. I. Světoví skladatelé.

30. 11. 2011
Masarykova univerzita, Brno 2011. 1. vyd. 166 s. 1. díl slovníkové trilogie. Hudebně-literární slovník doplňuje českou lexikografickou literaturu o nový pohled na hudební tvorbu v celosvětovém kontextu.
Více
(31) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. II. Čeští skladatelé.

(31) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. II. Čeští skladatelé.

30. 11. 2011
Masarykova univerzita, Brno 2011. 1. vyd. Druhý díl slovníkové trilogie. Hudebně-literární slovník českých skladatelů soustřeďuje hudebnítvorbu českých hudebních skladatelů, jejíž vznik byl inspirovánslovesným
Více
(32) Marečková-Štolcová, Elena a kolektiv: LATINITAS MEDICA. LEXIKON NEJEN LÉKAŘSKÝCH SENTENCÍ, CITÁTŮ A RČENÍ.

(32) Marečková-Štolcová, Elena a kolektiv: LATINITAS MEDICA. LEXIKON NEJEN LÉKAŘSKÝCH SENTENCÍ, CITÁTŮ A RČENÍ.

30. 11. 2011
Masarykova univerzita, Brno 2009. 1. vyd. 909 s.Lexikon přináší pozoruhodné dědictví latinské vzdělanosti vložené do téměř sedmi tisíc sentencí, výroků, rčení a výrazů zejména z oblasti lékařství a příbuzných
Více
(33) Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY

(33) Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY

30. 11. 2011
Lingea, Brno 2011. 1. vyd. 1088 s. 30 000 hesel, 41 000 významů, 70 000 příkladů a idiomů. Tištěná i elektronická verze. Jde o zcela původní, autorské dílo kolektivu Lingea. Na budování databáze výkladového
Více
(34) TZ-one: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ MULTIOBOROVÝ SLOVNÍK Z OBLASTI VĚDY, TECHNIKY A EKONOMIKY

(34) TZ-one: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ MULTIOBOROVÝ SLOVNÍK Z OBLASTI VĚDY, TECHNIKY A EKONOMIKY

1. 12. 2011
Computer Press, Brno 2011. 1. vyd. 984 s. Heslář zahrnuje 100.000 termínů z 96 oborů. Věnuje se odborným výrazům ve stěžejních oborech. Přiměřená pozornost byla věnována progresivním odvětvím jako výpočetní
Více
(35) Libor Kunte, Jan Gratias, Petr Pavelka: ENCYKLOPEDIE KAKTUSŮ A JINÝCH SUKULENTŮ.

(35) Libor Kunte, Jan Gratias, Petr Pavelka: ENCYKLOPEDIE KAKTUSŮ A JINÝCH SUKULENTŮ.

1. 12. 2011
Computer Press, Brno 2011. 1. vyd. 520 s. Unikátní publikace z pera zkušených odborníků, která svým rozsahem překonává vše, co doposud o daném tématu u nás vyšlo. Ať již množstvím popsaných druhů nebo
Více
(36) Milena Horálková: ČESKO-NĚMECKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK

(36) Milena Horálková: ČESKO-NĚMECKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK

7. 12. 2011
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, 2011. 1. vyd. 513 s. Cca 13 000 hesel, 26 000 českých výrazů a 40 000 německých ekvivalentů. V řadě případů jsou uváděny ekvivalenty rakouské
Více
(37) Zoubková, Ivana et al.: KRIMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

(37) Zoubková, Ivana et al.: KRIMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

7. 12. 2011
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, 2011. 1. vyd. 256 s. Systematický popis pojmového kriminologického aparátu řazeného abecedně, zejména ve vztahu k trestní politice, trestnímu
Více
(38) Pokorná, Eva - Kandráč Róbert: ANGLICKO–ČESKÝ/NĚMECKO–ČESKÝ/ČESKO–NĚMECKO–ANGLICKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍHO TRÉNINKU.

(38) Pokorná, Eva - Kandráč Róbert: ANGLICKO–ČESKÝ/NĚMECKO–ČESKÝ/ČESKO–NĚMECKO–ANGLICKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍHO TRÉNINKU.

7. 12. 2011
Grada Publishing, Praha 2011. 1. vyd. 176 s. Trojjazyčná část obsahuje bezmála 2000 hesel s více než 750 podhesly. Slovník sportovního tréninku se opírá o stěžejní anglickou, českou a německou odbornou
Více
(39) Kolektiv autorů: LINGEA RUSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RUSKÝ VEĽKÝ SLOVNÍK

(39) Kolektiv autorů: LINGEA RUSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RUSKÝ VEĽKÝ SLOVNÍK

14. 12. 2011
LINGEA, Bratislava 2011. 1. vyd. 1360 s. 94 000 hesiel, 74 000 príkladov, idiómov a fráz, 330 000 prekladov. Pôvodné autorské dielo, snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný i hovorený jazyk.
Více
(40) Kolektiv autorů: LINGEA NEMECKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-NEMECKÝ VEĽKÝ SLOVNÍK

(40) Kolektiv autorů: LINGEA NEMECKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-NEMECKÝ VEĽKÝ SLOVNÍK

14. 12. 2011
LINGEA, Bratislava 2011. 1. vyd. 1560 s., 115 000 hesiel, 76 000 príkladov, idiómov a fráz , 345 000 prekladov. Pôvodné autorské dielo, snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk.
Více
(41) Kolektiv autorů: FRANCOUZSKO-ČESKÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VELKÝ KNIŽNÍ SLOVNÍK

(41) Kolektiv autorů: FRANCOUZSKO-ČESKÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VELKÝ KNIŽNÍ SLOVNÍK

14. 12. 2011
(41) Kolektiv autorů: FRANCOUZSKO-ČESKÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VELKÝ KNIŽNÍ SLOVNÍK. LINGEA, Praha 2011. 2., rozšířené vyd. 1472 s. 105 000 hesel, 85 000 příkladů, idiomů a frází, 380 000 překladů. Zcela původní,
Více
(42) Cvrček, Václav – Cvrčková, Ludmila: VELKÝ SLOVNÍK RÝMŮ

(42) Cvrček, Václav – Cvrčková, Ludmila: VELKÝ SLOVNÍK RÝMŮ

16. 12. 2011
NLN –Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011. 1. vyd. 452 s. Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších jazyků č. MSM0021620823.Unikátní projekt rozsahem i způsobem
Více
(43) Vošahlíková. Pavla a kol.: BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ, 14. sešit Dot−Dvo.

(43) Vošahlíková. Pavla a kol.: BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ, 14. sešit Dot−Dvo.

16. 12. 2011
LIBRI, Praha 2011. 1. vyd. 148 s. Ediční řada: Biografické encyklopedie. Svazek znovu zahrnuje (mezi příslušnými písmeny) biogramy osob z prostředí politiky, vojenství, diplomacie, hospodářství, vědy,
Více
(44) Chalupa, Jiří: DĚJINY ŠPANĚLSKA V DATECH

(44) Chalupa, Jiří: DĚJINY ŠPANĚLSKA V DATECH

16. 12. 2011
LIBRI, Praha 2011. 1. vyd. 552 s. 500 obr. Ediční řada: Dějiny států v datech. Detailní přehled španělských dějin od pravěku po současnost (závěrečným limitem je fotbalový triumf Španělska na šampionátu
Více
(45) Hlavatá Lucie – Ičo, Ján – Strašáková, Mária: SLOVNÍK VIETNAMSKÉ LITERATURY

(45) Hlavatá Lucie – Ičo, Ján – Strašáková, Mária: SLOVNÍK VIETNAMSKÉ LITERATURY

16. 12. 2011
LIBRI, Praha 2011. 1. vyd. 322 s. Ediční řada: Slovníky spisovatelů. První ucelená práce v češtině, která zachycuje vývoj a podoby vietnamské literatury od nejstarších známých památek po 20. století. Úvodní
Více
(46) Kuča, Karel: MĚSTA A MĚSTEČKA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, V-Ž (VIII. díl).

(46) Kuča, Karel: MĚSTA A MĚSTEČKA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, V-Ž (VIII. díl).

16. 12. 2011
LIBRI, Praha 2011. 1. vyd. 896 s., přes 1 000 obr. Ediční řada: Města, městečka a vesnice Čech, Moravy a Slezska. Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve
Více
(47) Bella, Pavel: PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA. JASKYNE.

(47) Bella, Pavel: PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA. JASKYNE.

20. 12. 2011
DAJAMA, Bratislava 2011. 120 s. Dopĺňa ostatné publikácie z tejto edície. Jaskyne sú nevšedným a očarujúcim prírodným fenoménom, ktorý skutočne jedinečnými pozoruhodnosťami oslovuje širokú verejnosť i
Více
(48) Ondrejka, Kliment: REKORDY SLOVENSKA

(48) Ondrejka, Kliment: REKORDY SLOVENSKA

20. 12. 2011
DAJAMA, Bratislava 2011. 1. vyd. 272 s. Nová veľká obrazovo-faktografická kniha je „mladšou slovenskou sestrou“ Guinessovej knihy rekordov. Okrem lokalít zapísaných do Zoznamu UNESCO autor zaradil množstvo
Více
(49) Lacika, Ján: DIVY TATIER

(49) Lacika, Ján: DIVY TATIER

20. 12. 2011
Ikar, Bratislava 2011. 1. vyd. 208 s. Vyše dvesto strán pútavého textu a takmer pol tisícky krásnych farebných fotografií predstavuje mnohotvárnu podobu prírody najvyššieho karpatského horstva, vysvetľuje,
Více
(50) Štefánik, Martin – Lukačka, Ján a kol.: LEXIKÓN STREDOVEKÝCH MIEST NA SLOVENSKU

(50) Štefánik, Martin – Lukačka, Ján a kol.: LEXIKÓN STREDOVEKÝCH MIEST NA SLOVENSKU

20. 12. 2011
Historický ústav SAV, Bratislava 2010. 629 s. Oddelenie stredovekých dejín Slovenska Historického ústavu SAV zavŕšilo trojročnú prácu na projekte Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Projekt podporila
Více
1 2 3
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).