ČESTNÍ ČLENOVÉ JTP

P. LUKÁŠ LIPENSKÝ, O.Cr.

15. 1. 2021
... za dlouholetou duchovní péči o stav tlumočnický a překladatelský a každoroční Mši svatou, věnovanou příslušníkům této profese.
Více

DELY SERRANO

17. 11. 2014
PhDr. Dely Serrano hispanistka, překladatelka, tlumočnice, pedagožka, autorka několika učebnic a konverzací. Přeložila vícero knih i filmů a je i zasloužilou značkařkou Klubu českých turistů. Když při
Více

PETR KAUTSKÝ

16. 11. 2013
Jednota tlumočníků a překladatelů uděluje čestné členství svému spoluzakladateli, pravé ruce a duši celé organizacePetrovi Kautskémuneboť"on je ten, který bdí, když spíme, a pracuje, když se bavíme".V
Více

MILOSLAV ULIČNÝ

10. 3. 2013
Jednota tlumočníků a překladatelů udělila u příležitosti Jeronýmových dnů 2012Doc. PhDr. Miloslavu Uličnémučestné členstvíza celoživotní přínos překladu literatury hispánské oblasti, dlouholetou pedagogickou
Více

EWALD OSERS (1917 - 2011)

13. 10. 2011
Dr.h.c.phil. Ewald Osers BA, FRSL, se narodil v Praze 13. května 1917. Na pražské německé univerzitě studoval chemii, nicméně před protektorátem byl nucen odjet na doporučení profesora Heyrovského do Anglie,
Více

ANDREJ RÁDY

20. 4. 2010
Jednota tlumočníků a překladatelů udělila u příležitosti 20. výročí svého založení duchovnímu otci JTPPhDr. Andrejovi Rádymučestné členstvíza to, že Jednotu tlumočníků a překladatelů vymyslil, kolegyně
Více

KAREL ROZSYPAL (1926-2010)

20. 2. 2010
JUDr. Karel Rozsypal (15.1.1926 - 15.2.2010), soudní tlumočník jazyka anglického a německého, zakládající člen JTP i Komory soudních tlumočníků České republiky a dlouholetý funkcionář obou organizací.
Více

IVANA ČEŇKOVÁ

7. 2. 2010
Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., (1954) působí na Ústavu translatologie FF UK v Praze mj. ve funkcích garanta oboru překladu a tlumočení (PT) a vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení, a odborného
Více

FRANTIŠEK MÄNDL (1923 - 2015)

6. 2. 2010
Ing. František Mändl (*13.5.1923), tlumočník a překladatel jazyka německého. Zakládající člen Jednoty tlumočníků a překladatelů, po celou dobu její existence obětavý funkcionář (nejprve člen Rady JTP,
Více

JARMILA SAMCOVÁ (1939-2017)

5. 2. 2010
Jarmila Samcová, nar. 15. 9. 1939 v Bratislave. Vyštudovala Vyššiu hospodársku školu štvorročnú s maturitou (dnes je to Obchodná akadémia) a Filozofickú fakultu, učiteľský odbor, aprobácia slovenčina a
Více

BŘETISLAV HODEK (1924 - 2007)

2. 2. 2010
Břetislav Hodek, (24. 5. 1924 - 18. 3. 2007) - anglista, překladatel, lexikograf, spisovatel. Po několik let předsedal odborné porotě soutěže Slovník roku. Středoškolská studia absolvoval zčásti na Prague
Více

BLAHOSLAV HEČKO (1915 - 2002)

1. 2. 2010
Blahoslav Hečko byl prvním čestným členem JTP. Jeho Dvanáctijazyčný frazeologický slovensko-latinsko-italsko-francouzsko-španělsko-anglicko-německo-česko-rusko-polsko-chorvatsko-slovinský slovník NEHÁDŽTE
Více
1
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).