Přednášky a prezentace z Mladého Jeronýma

PŘEKLADATELSKÉ SMLOUVY

25. 4. 2019
MLADÝ JERONÝM 2019 - Mgr. BcA. VIKTOR KOŠUT
Více

Soutěž JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie.

25. 4. 2019
MLADÝ JERONÝM 2019 - PhDr. ThBc. TOMÁŠ SVOBODA, Ph.D
Více

PROFESNÍ PŘÍPRAVA TLUMOČNÍKŮ ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

24. 4. 2019
MLADÝ JERONÝM 2019 / Kristýna Pavlů, Klaudie Márová, Hana Pešková (Studentky oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FFUK v Praze, pod vedením Nadi Hynkové Dingové).
Více

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ ÚŘEDNÍCH I SOUKROMÝCH

24. 4. 2019
MLADÝ JERONÝM 2019 - Dr. DAGMAR GRAUOVÁ: Norma ČSN 01 6910. NORMA NENÍ DOGMA!
Více

Diplomem to nekončí aneb Povídání o sebehodnocení a sebevzdělávání

24. 4. 2019
MLADÝ JERONÝM 2019 - Mgr. KATEŘINA EŠNEROVÁ (tlumočnice a překladatelka na volné noze, akreditovaná tlumočnice pro EU a vyučující tlumočení na ÚTRL FF UK)
Více
MLADÝ JERONÝM 2019

MLADÝ JERONÝM 2019

13. 4. 2019
Mladý Jeroným 2019 již proběhl, ale některé prezentace si můžete pohlédnout na našich stránkách.
Více

Překladatelské nástroje v praxi. Tomáš Barendregt

20. 4. 2015
Materiál z přednášky (i další materiály zdarma) si po přihlášení na stránky Belisha Beacon můžete stáhnout zde: http://www.belisha.cz/nastroje-a-zdroje-profesionala/materialy-zdarma/
Více
1 2
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).