F.A.Q. o profesi tlumočníka a překladatele

Jak se mne, překladatele, tlumočníka, dotkne zákon o EET

1. 11. 2016
Zřejmě až ve třetí vlně, od 1. 3. 2018.
Více

Jak zobrazit text v databázi Eur-Lex dvojjazyčně nebo v konsolidovaném znění

25. 3. 2014
Podrobný návod pro rychlé i pokročilé vyhledávání:
Více

Co potřebuji k získání „tlumočnického razítka“ aneb jak se stát soudním tlumočníkem

14. 1. 2013
Podat žádost ke krajskému soudu, doklad o odpovádajícícm vzdělání, výpis z RT, poplatek 1000 Kč a další viz níže:
Více

Jak se tlumočí ve znakovém jazyce v oblasti vzdělávání ?

1. 10. 2012
Otázky a odpovědi, týkající se hlavních problémů při tlumočení ve znakovém jazyce v oblasti vzdělávání vypracovala kolegyně Naďa Dingová. Článek si můžete přečíst ZDE.
Více

Jak dostat zaplaceno

15. 7. 2012
Snad každý nezávislý profesionál si cení svobody být svým vlastním pánem. Ta však s sebou často nese i finanční nejistotu, která může zkomplikovat život. Pro mě jsou klíčem k tomu jak dostat zaplaceno
Více

Agentura ode mne vyžaduje závazek, že nebudu spolupracovat přímo s jejími klienty. Co mám dělat?

27. 3. 2012
Pozor na nespecifikované a nepřiměřené požadavky smluvního partnera.
Více

Kde najdu Pravidla českého pravopisu?

12. 3. 2012
Ústav pro jazyk český AV ČR zahájil provoz Internetové jazykové příručky: http://prirucka.ujc.cas.cz/Najdete tam odpověď na otázky týkající se pravopisu, tvarosloví, skloňování a časování, větné stavby
Více

Musím mít mezinárodní certifikaci ISO 9001, když se hlásím do překladatelského tendru vyhlášeného Evropskou komisí?

9. 2. 2012
Nikoli. Komise tuto certifikaci nevyžaduje, právě proto, aby se tendru mohli účastnit i jednotliví překladatelé, nejen agentury.
Více

Jaká pravidla by měli dodržovat nakladatelé, překladatelé, organizátoři i literární kritici?

8. 1. 2012
Literárněpřekladatelské obce sdružené v CEATLu rozhodly zveřejnit Hexalog aneb kodex dobré praxe, obsahující šest pravidel, která by měly dodržovat všechny strany, jichž se literární překlad týká, tj.
Více

Jak mohu účtovat více kopií (vyhotovení) soudního překladu?

20. 12. 2011
Právní předpis, na který se odkazujeme, doznal změny a nyní příslušná sazba činí 70,- CZK za každou stránku tzv. "dalšího vyhotovení" překladu listin. Zdůrazňuji, že se jedná o každou další fyzickou stránku,
Více

Kde najdu slovenskou normu o úpravě písemností?

19. 7. 2011
Link na slovenskú normu o úprave písomností: prehladne, jasne, vela prikladov.http://www.spoazv.edu.sk/penickova/dokumenty/norma_znacky.pdf
Více

Jak je to s DPH? Kdy se stávám osobou povinnou k dani? Kdy se musím přihlásit jako plátce?

4. 2. 2011
Odpovědi na tyto otázky poskytuje stručně a přehledně následující odkaz.
Více

Jsem překladatel a nevím, zda podepsat rámcovou smlouvu s agenturou

16. 1. 2011
Příjde na to. Pokud mi předloží smlouvu, kde oni mají všechna práva a na mně vyjdou jen povinnosti a sankce, nepodepíšu nic. Ani žádné milionové penále pro ten či onen případ. Oblíbený argument "to je
Více

Připravuji se na důchod a nevím, zda mi byly započteny všechny doby důchodového pojištění

8. 4. 2010
Kdykoli si můžete vyžádat přehled o získaných dobách pojištění na České správě sociálního zabezpečení. Více informací ZDE
Více

Daňové přiznání - kde najdu elektronické formuláře?

13. 3. 2010
Odkazy na interaktivní formuláře, které Vám usnadní vyplnění daňového přiznání, najdete ZDE.
Více

Musím si zřídit datovou schránku?

26. 10. 2009
Nikoli. Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) nejsou povinny dát si zřídit datovou schránku. Pokud jste však osobou povinnou k dani, neboli plátcem DPH, pak naopak datovou schránku mít musíte.
Více

Co musí provést začínající překladatel či tlumočník ve vztahu k živnostenskému úřadu, daňovému úřadu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění a dalším institucím?

9. 7. 2009
Kolegyně Michaela Drábová vše shrnula do užitečné pomůcky, nazvané: Příručka pro začínající tlumočníky aneb Jak se vyznat v džungli předpisů a byrokratických požadavků.Můžete si ji prostudovat ZDE.
Více

Jaká je role soudního tlumočníka při vyšetřování a soudním jednání?

21. 6. 2009
Na různé situace při tlumočení před orgány činnými v řízení upozorňuje článek z časopisu Policista.
Více

Jaké jsou zásady při psaní slovníku?

23. 5. 2009
Zakladní Desatero slovníkařovo, popsané v článku Františka Čermáka, najete ZDE.
Více

Sociální pojištění a osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů

29. 1. 2009
Od roku 2009 i tzv. "volné nohy", účtující na základě autorského zákona, musí platit sociální pojištění bez ohledu na soustavný nebo nesoustavný charakter vykonávané činnosti.
Více

Teorie a didaktika tlumočení

7. 1. 2009
V roce 2001 vydal Ústav translatologie Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze publikace Ivany Čeňkové a kol. pod názvemTEORIE A DIDAKTIKA TLUMOČENÍ I. Vzhledem k tomu, že kniha je již beznadějně
Více

Zkušební překlad placený vs. zdarma

18. 5. 2008
Zkušební překlad zdarma má být krátký - 1 až 2 normostrany. Pokud by byl zkušební překlad delší, měl by být honorovaný. Pokud po vás někdo chce třeba 10 normostran zdarma, je to pravděpodobně "sběratel
Více

Jak se stát tlumočníkem nebo překladatelem?

8. 5. 2008
Nejlépe tak, že vystudujete Ústav translatologie Filozofické fakulty UK v Praze. Na Slovensku Tlmočnický ústav Filozofické fakulty UKF v Nitře nebo translatologii na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej
Více

Kolik slov tvoří normostranu?

4. 5. 2008
Něco mezi 240 a 280 slovy. Jsou však značné rozdíly mezi jednotlivými jazyky - němčiná má dlouhá slova, angličtina krátká a podle toho se jich vejde více nebo méně na stránku. Toto rozpětí je tedy čistě
Více

Musí mít tlumočník - překladatel nějaké „oficiální zkoušky“ ?

28. 4. 2008
V zásadě nikoliv. Tlumočit nebo překládat lze: 1) na základě živnostenského listu, přičemž se jedná o živnost volnou. 2) podle autorského zákona, pak není živnostenský list potřeba a překladatel uzavře
Více
1 2

F.A.Q. o profesi tlumočníka a překladatele

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).