PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ JTP

Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ)

Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ)

27. 12. 2013
Dne 7.12.2013 schválila Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ) na své valné hromadě přidružené členství v JTP.Tímto krokem si ponechává ČKTZJ svoji právní subjektivitu, programovou nezávislost
Více

Opus Arabicum

2. 5. 2008
Dne 28. dubna 2008 uzavřela JTP dohodu s veřejně prospěšnou organizací Opus Arabicum, která se tímto stává přidruženým členem JTP. Opus Arabicum je dobrovolnou organizací sdružující jak odborníky z oblasti
Více
Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT)

Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT)

29. 1. 2007
Dne 9. ledna 2007 valná hromada Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT) rozhodla, že se tato organizace stane přidruženým členem JTP. Vedení obou organizací pak 19.1.2007 podepsala podmínky spolupráce.
Více
1
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).