Co potřebuji k získání „tlumočnického razítka“ aneb jak se stát soudním tlumočníkem

18.6 2015
Písemná žádost o jmenování tlumočníkem se podává u krajského soudu příslušného podle místa trvalého bydliště tlumočníka - uchazeče o jmenování - a tlumočníkem uchazeče jmenuje předseda tohoto krajského soudu, nebo jeho místopředseda, pokud na něj předseda jmenování deleguje.

Pokud se týká požadovaných dokumentů, především je třeba doložit vzdělání uchazeče o jmenování.

Za jmenování soudním tlumočníkem včetně zapsání do seznamu tlumočníků se podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se platí poplatek ve výši 1000,- Kč.

Soudy tlumočníky jmenují dvakrát do roka, v jarním a v podzimním termínu. Na jmenování tlumočníkem není ani po získání uvedené kvalifikace právní nárok, ale žádat lze i opakovaně. Soudy přihlížejí i k tomu, do jaké míry jsou seznamy tlumočníků pro daný jazyk plné.

Konkrétní informace a požadavky k žádosti o jmenování pak sdělují pracovníci oddělení znalců a tlumočníků krajských soudů, na které doporučuji se obrátit.

Podrobné informace o podmínkách a postupu pro jmenování soudním tlumočníkem najdete ZDE.

Komora soudních tlumočníků ČR pořádá v jarním a v podzimním termínu speciální kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, jehož absolvování pojímá vetšina krajských soudů jako jednu z podmínek pro jmenování soudním tlumočníkem. Obsahem kurzu jsou přednášky věnované právní úpravě tlumočnické činnosti, odměňování tlumočníků, praktickým poznatkům týkajícím se tlumočnické činnosti. Kurz je celodenní a je zakončen závěrečným testem, jehož obsahem je odpřednášená látka.

Bližší informace o těchto jarních a podzimních kurzech najdete s předstihem na webových stránkách Komory soudních tlumočníků ČR: www.kstcr.cz.

==========================
Komora soudních tlumočníků ČR, o. s.
Hybernská 18, 110 00 Praha 1
tel. +420 222 220 846,
e-mail: kstcr@kstcr.cz,
web: http://www.kstcr.cz
úřední hodiny: úterý 9.00 - 12.00 hod.
==========================


*************************************

Chcete-li se stát soudním tlumočníkem nebo překladatelem ve Slovenské republice, obraťte se na předsedu Sekcie súdnych tlmočníkov JTP, PhDr. Andreje Rádyho, který vás taktéž nasměruje dle aktuální legislativy SR.
Kontakt: andrej.rady@volny.cz
 

Komentáře

RAZIT.cz

20.3 2021

Dobrý den, Nabízíme výrobu pečeti (razítka) pro "soudního tlumočníka a soudního překladatele". Vzory máme odsouhlaseny a jsou vyrobeny dle vyhl. č. 506/2020Sb.,ze dne 26. listopadu 2020. Objednávat můžete jak na stránkách www.razit.cz, tak po emailu razitkappp@razitkappp.cz Před vyrobením zasíláme náhled ke schválení. Výroba do dvou pracovních dnů. Budeme se těšit na případnou spolupráci. S pozdravem Jakub Staněk Potřeby pro podnikatele, s.r.o. Puškinovo nám. 17, 160 00 Praha 6 Tel.: 775 992 709

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).