Jak mohu účtovat více kopií (vyhotovení) soudního překladu?

18.6 2015
Právní předpis, na který se
odkazujeme, doznal změny a nyní příslušná sazba činí {{70,- CZK za každou
stránku tzv. "dalšího vyhotovení"}} překladu listin.
Zdůrazňuji, že se jedná o
každou další fyzickou stránku, jak nepochybně vyplývá z logiky věci.
Příslušný právní předpis pojem "normostránka" nezná.

Formulace odkazující na příslušný právní předpis a zdůvodňující naúčtování
70,- CZK /1 fyzickou stránku:
uvádíme jako poznámku na faktuře:
**) dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ze dne 17. dubna 1967 (č.
37/1967 Sb.), které zní: "Mezi hotové výdaje náleží i částky za pomocné
práce" a dle přiměřeného použití přílohy k zákonu č. 549/1991 o soudních
poplatcích ve znění změny zákona o soudních poplatcích a změny souvisejících
zákonů číslo 218/2011 Sb., SAZEBNÍK POPLATKŮ, část Poplatky za řízení,
položka 30. bod 1.


Citace podporující oprávněnost výše uvedeného postupu:
"Dovoluji si Vás pro doplnění informovat, že v obdobném případě (tj.
neproplacení tlumočného za další vyhotovení překladu rozsudku), na základě
mého odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v (...) ze dne (...),
Vrchní soud v Praze svým usnesením číslo (....) rozhodl v můj
prospěch a konstatoval přiměřenost výše citovaných použitých právních
předpisů a účtované částky a nařídil Krajskému soudu v Plzni proplacení mnou
účtované částky za vypracování dalšího vyhotovení rozsudku."


Vše výše uvedené platí pro soudní překlady pro státní instituce. Pro soukromé účely platí zákon nabídky a poptávky a výše uvedený postup může
sloužit jako vodítko.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).