(40) Kolektiv autorů: LINGEA NEMECKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-NEMECKÝ VEĽKÝ SLOVNÍK

(40) Kolektiv autorů: LINGEA NEMECKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-NEMECKÝ VEĽKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
LINGEA, Bratislava 2011. 1. vyd. 1560 s., 115 000 hesiel, 76 000 príkladov, idiómov a fráz , 345 000 prekladov. Pôvodné autorské dielo, snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Naším cieľom bolo, aby ste v slovníku našli heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti naozaj používajú. Pri práci na nemeckej časti slovníka vychádzali autori z najnovších nemeckých výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, ako Duden, Langenscheidt, Bertelsmann, Pons, množstva špeciálnych idiomatických a frazeologických slovníkov, odborných slovníkov, a v neposlednom rade aj z vlastných korpusových zdrojov a internetu. Slovenská časť je založená na vlastnom slovníku slovenčiny. Namiesto mnohých, dnes už nepoužívaných či zastaraných výrazov Vám náš slovník ponúka aktuálne pojmy a termíny zo súčasnosti, napr. der Bakken, der Backslash, der CD-Brenner, goutieren, evaluieren, die Fruchtblase, das Splitting, der Sprengstoff anschlag a stovky ďalších. Väčšinu z nich v iných slovníkoch vôbec nenájdete. Obsahuje súčasnú, frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právnické termíny odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia či začlenenie našej krajiny do Európskej únie. Okrem písaného jazyka obsahuje aj bežne používaný hovorený jazyk. V slovníku preto nájdete celú škálu hovorových, slangových, či dokonca vulgárnych výrazov. Nemalé úsilie venovali autori príprave nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s rôznymi lexikálnymi zdrojmi, vrátane korpusov, či kontrolovať obsahovú a formálnu konzistenciu spracovaných hesiel. Napriek tomu, že na tvorbe slovníka sa podieľalo vyše desať autorov, všetky heslá sú spracované podľa rovnakých zásad a dodržiavajú rovnakú štruktúru. Pri korektúrach nám veľmi pomohli vlastné morfologické slovníky, obohatené v porovnaní s bežnými korektormi preklepov o odborné, hovorové i nespisovné slová. ISBN: 978-80-89323-69-2.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).