(41) Kolektiv autorů: FRANCOUZSKO-ČESKÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VELKÝ KNIŽNÍ SLOVNÍK

(41) Kolektiv autorů: FRANCOUZSKO-ČESKÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VELKÝ KNIŽNÍ SLOVNÍK
18.6 2015
(41) Kolektiv autorů: FRANCOUZSKO-ČESKÝ ČESKO-FRANCOUZSKÝ VELKÝ KNIŽNÍ SLOVNÍK. LINGEA, Praha 2011. 2., rozšířené vyd. 1472 s. 105 000 hesel, 85 000 příkladů, idiomů a frází, 380 000 překladů. Zcela původní, autorské dílo, snažící se co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Naším cílem bylo, abyste ve slovníku našli hesla, významy, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají. Při práci na francouzské části slovníku jsme vycházeli autoři z nejnovějších francouzských výkladových slovníků renomovaných nakladatelství, jako jsou Robert, Larousse, Hachette, řady terminologických slovníků, slovníků rčení, idiomů, slangu, encyklopedií, v neposlední řadě též z vlastních korpusových zdrojů a internetu. Místo mnohých, dnes již zcela nepoužívaných či zastaralých výrazů slovník nabízí pojmy a termíny rozšířené v poslední době, např. baladodiffusion, bioéquitable, écoconditionnalité, flog, hameçonnage, pacsé ap. Uvádí též množství slov z běžně mluveného jazyka včetně slangových výrazů užívaných zejména mladými lidmi, neboť dle našeho názoru i tyto výrazy patří do inventáře živého jazyka, např. ainf, bebon, casoce, taz, tiser a mnoho dalších. Česká část je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku. Obsahuje současnou frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické či právní, odrážející technologický pokrok počátku nového tisíciletí či začlenění naší země do Evropské unie. Ve slovníku navíc přibyl ve formě příloh seznam několika set frekventovaných francouzských zkratek a rozsáhlá srovnávací tabulka rozdílů mezi standardní francouzštinou a jejími variantami používanými v Kanadě, v Belgii, ve Švýcarsku a v Africe. Díky průběžnému rozšiřování a opravování hesel slovníku jeho základní část narostla o několik desítek stran a nyní v něm najdete další, nová a zcela aktuální hesla a obraty. Uživatel tak do rukou dostává největší současný jednosvazkový oboustranný slovník francouzštiny obsahující aktuální slovní zásobu všech úrovní jazyka. Pro lepší orientaci použit dvoubarevný tisk. ISBN: 978-80-87471-31-9.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).