(31) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. II. Če

(31) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. II. Čeští skladatelé.
18.6 2015
Masarykova univerzita, Brno 2011. 1. vyd. Druhý díl slovníkové trilogie. Hudebně-literární slovník českých skladatelů soustřeďuje hudební
tvorbu českých hudebních skladatelů, jejíž vznik byl inspirován
slovesným uměním. Registruje hudební díla 891 skladatelů
a 2203 autorů literárních děl, která podnítila skladatele k jejich
tvorbě. Do Slovníku jsou zařazeni hudební skladatelé z celé šíře
historického vývoje až do první čtvrtiny 20. století (narozeni
do roku 1930), při zachování základního historiografického
kritéria respektujícího význam skladatele v národních a světových
dějinách.
Slovník je zpracován podle týchž zásad jako Hudebně-literární
slovník světových skladatelů. Doplňuje českou hudební lexikografickou
literaturu o nový pohled na hudební tvorbu; v tom je
jeho novost a jedinečnost.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).