(33) Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY

(33) Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY
18.6 2015
Lingea, Brno 2011. 1. vyd. 1088 s. 30 000 hesel, 41 000 významů, 70 000 příkladů a idiomů. Tištěná i elektronická verze. Jde o zcela původní, autorské dílo kolektivu Lingea. Na budování databáze výkladového slovníku se podílelo více než 10 lingvistů, informatiků a dalších odborníků po dobu více než 10 let. Mezi hlavní autory patří Mgr. Jana Polendová, Mgr. Dorothea Patočková, Mgr. Květoslava Hegerová, Mgr. Kateřina Vacková, Mgr. Eva Kopečková a RNDr. Pavel Ševeček.
Slovník současné češtiny je výkladový slovník, který u nás vychází po více než 30 letech. Popisuje skutečně aktuální slovní zásobu a český jazyk vůbec, podává informace o významech slov, o jejich pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém zařazení, tvarosloví a stylové charakteristice. Jednotlivé významy slov dokládá řadou příkladů užití či typických slovních spojení a frazémů. Usnadňuje tak uživateli porozumění sdělované informaci. Kromě nejběžnějších slov v něm naleznete i množství cizích výrazů a frekventovaných termínů z nejrůznějších oborů, slova označující nové jevy či související s moderním životním stylem, a také výrazy nespisovné. Zpracování slovníku zaujme už na první pohled svou barevností, díky které snadno najdete, co právě hledáte. Slovník je určen nejen studentům, ale všem, kteří pracují s texty. Starší generaci také pomůže snadněji se orientovat v moderní mluvě.
Kniha navíc obsahuje CD-ROM s elektronickou verzí. Fulltextové vyhledávání usnadní orientaci ve slovníku. Díky němu možno najít např. všechna slovní spojení se slovem kočka či třída. Podobně možno zobrazit také idiomy obsahující zadané slovo. Rozšířené vyhledávání aplikace navíc umožňuje najít slova s daným stylovým příznakem (hovorová, odborná) nebo slova obsahující zadanou skupinu písmen (předpony, přípony). ISBN: 978-80-87471-27-2.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).