(39) Kolektiv autorů: LINGEA RUSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RUSKÝ VEĽKÝ SLOVNÍK

(39) Kolektiv autorů: LINGEA RUSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RUSKÝ VEĽKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
LINGEA, Bratislava 2011. 1. vyd. 1360 s. 94 000 hesiel, 74 000 príkladov, idiómov a fráz, 330 000 prekladov. Pôvodné autorské dielo, snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný i hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Naším cieľom bolo, aby ste v slovníku našli heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti skutočne používajú. Pri práci na ruskej časti slovníka autori vychádzali z najnovších ruských výkladových slovníkov renomovaných ruských nakladateľstiev ako sú EKSMO, Ruskij jazyk, AST, Astrel, množstva špeciálnych idiomatických a frazeologických slovníkov, odborných slovníkov, encyklopédií a v neposlednom rade aj z vlastných korpusových zdrojov a internetu. Namiesto mnohých, dnes už nepoužívaných či zastaraných výrazov vám náš slovník ponúka nové pojmy a termíny rozšírené v súčasnosti, napr. автокресло, бренд, игроман, принтер, ресивер, смартфон a stovky ďalších. Väčšinu z nich v iných slovníkoch ani nenájdete. Slovenská strana je založená na vlastnom rozsiahlom výkladovom slovníku slovenčiny, ktorý vytvárame už od roku 2001. Tento živý, priebežne aktualizovaný a neustále rozširovaný slovník tvorí jednotný základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré postupne vydávame v knižnej aj elektronickej podobe od roku 2005. Obsahuje súčasnú frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú v ňom ani najnovšie technické, ekonomické či právnické termíny, odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia či začlenenia našej krajiny do Európskej únie. Okrem písaného jazyka obsahuje aj bežne hovorený jazyk, celú škálu hovorových, slangových aj vulgárnych výrazov. Hoci sa na tvorbe slovníka podieľalo viac ako desať autorov, všetky heslá sú spracované podľa rovnakých zásad a dodržujú rovnakú štruktúru. Pri korektúrach nám veľmi pomohli vlastné morfologické slovníky, obohatené oproti bežným korektorom preklepov o odborné, hovorové i nespisovné slová. ISBN: 978-80-89323-27-2.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).