ToP 75/2005

ToP 75/2005
18.6 2015
OBSAH ToP 75/2005

Jednotě je patnáct let ...2-3

Ševče, drž se kopyta... platí v jazzu i translatologii ... 3

Odměněné publikace v soutěži Slovník roku 2005 ... 6

Seznam titulů přihlášených do soutěže Slovník roku 2005 ... 7-9

TERMINOLOGIE

* Prídavné (aditívne) látky v potravinách - „éčka“ III M. Spišiak, A. Rády ... 10

* Filatelie III. (česky-německy-anglicky-francouzsky-španělsky) J. Kasl, M. Frydrich ... 12

* Česko-italský glosář právnických a obchodních termínů – IX J. Pečínková ... 14

* Baseballová terminológia II (anglicky-slovensky) E. Brejová ... 16

* Francouzský výkladový slovníček počítačových neologismů I. A. Kautský ... 20

Křečková, V.: Tvorenie pomenovaní v súčasnej francúzštine. FHV UMB, B. Bystrica 2000. R. Gura ... 11

Překlady ve firemní komunikaci J. Venc ... 18

EU Harmoniser – Konkordanční slovník přistoupení k EU R. Štefec ...22

Ústup z tlumočnické aktivity B. Kubín ... 24

Okružní jízda po pražských památkách L. Ludvík ... 24

Autorské odměny za lexikografickou práci Josef R. Beneš ... 25

Miesto pre nové jazyky ako komponenty novej Európy M. Dulová ... 25

Zkratky v překladatelských odděleních EU M. Franková ... 26

Konferencia k 700. výročiu narodenia Petrarku P. Koprda ... 27

Překladatelský tábor v Podťatém T. Vašut ... 27

Hrdlička, M. – Gromová, E.: Antologie teorie uměleckého překladu Z. Gadušová ... 29

Z translatologické bibliografie I. Čeňková ... 29

Internet i pro literární překlad A. Parente ... 29

Dále vyšlo (či vyjde) … 30

Novinka na webových stránkách JTP – zajímavé odkazy na www.jtpunion.org R. Dergam ... 33

Millenium 7 M. Herold ... 342


IMG-html-15.html -  Stáhnout
IMG-html-dergam.html -  Stáhnout
IMG-html-fiala.html -  Stáhnout
IMG-html-harmoniser.html -  Stáhnout
IMG-html-parente.html -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).