JTP letos oslaví 15 let od svého založení. Postupně se stala neodmyslitelnou součástí tlumočnického a překladatelského prostředí u nás. Vstoupila do povědomí státních institucí, médií i zákazníků. Znají ji i kolegové, kteří do ní nikdy nevstoupili.

Jak to všechno začalo?

Mnozí si jistě vzpomínáte na ten pocit křivdy, který jsme měli za minulého režimu z toho, že všichni v odborech být museli a my nesměli. Pro nás neexistovala ochrana, ani formálně. Vzpomínáte si ještě, že 10 hodin tlumočení za den byla norma a jakkoli dlouhý přesčas samozřejmost? Vzpomínáte si na povinné tanečky s delegáty? Víte že normostrana byla maximálně za 20 Kčs a den tlumočení za 300?

Na jaře roku 1990 byla bujná doba a my pod vizionářským vedením Andreje Rádyho, dávali dohromady na koleni organizaci, která by za námi stála a „kryla nám záda“. Svoboda sdružování byla v Československu ještě rozčepýřená, jako čerstvě vylíhlé kuře a my dychtivě přinášeli své notýsky k Rádyům do kuchyně, dávali dohromady adresy kolegů a posílali jim pozvánky na ustavující shromáždění JTP.

A tak JTP vznikla, zmohutněla, vytvořila si zázemí a zakořenila ve společnosti. My sami si dnes už ani neuvědomujeme, jak velký podíl měla JTP na dosažení pracovních podmínek v nichž dnes tlumočíme a překládáme.

Revoluční doba je za námi, vpluli jsme do klidnějších vod. Přesto se zdá že kurs, který JTP na počátku dostala do vínku, byl správný a je čas poděkovat Andrejovi za léta dřiny, která do JTP dal, abychom dnes mohli říci, že je to zdravá, respektovaná a užitečná organizace.

Amalaine Diabová

 

JE NÁM 15 LET

 

Tak to vezměme od počátku. Na přelomu bouřlivých let 1989/1990 se v Široké č. 10 na Starém městě pražském (foto vlevo) začali v historické Rádyovic kuchyni a na přilehlém kuřáckém balkoně (foto nahoře) scházet matky zakladatelky a otci zakladatelé, aby v mateřské péči paní domu Alenky, oblažování jejími kulinářskými specialitami, vymýšleli prohlášení do televize, návrh stanov, pozvánky k ustavujícímu shromáždění členů a další moudra. I první seznam členů, dítě to ještě „horké sazby“, vznikal kol oválného stolu a za účasti všech přítomných – autorů, písařů a korektorů současně. Dokud se nepodařilo získat prostory na Senovážném náměstí, v Široké 10 bylo i sídlo JTP.

 

1. řádné ustavující shromáždění členů Jednoty tlumočníků a překladatelů proběhlo 8. dubna 1990 v tehdejším Domu rekreace ROH, dnes Hotelu Pyramida společnosti OREA na Bělehorské ul. V Praze 6 (foto vlevo).

 

První sekretářkou JTP byla kolegyně Jarmila Ondráčková, svého času zastupující sekretářkou též kolegyně Ivana Koldrtová, náš bratislavský sekretariát po všechna léta až do konce loňského roku zaštiťovala Johanka Hasonová. Všem jim zasloužený dík při tomto historickém ohlédnutí!

 

Největší dík však patří nositelkám toho nejcennějšího – know how sekretariátu JTP – našim milým dámám „pani Hani“ Drdové (u okna) a Pavle Jarošové, které o veškeré členstvo i abonentstvo naše příkladně pečují již neuvěřitelných 12 let! (Pan inženýr Jaroš též, ale ten se před objektivem schoval).

 

Dvanáct ročníků má za sebou i soutěž SLOVNÍK ROKU. Za tu dobu jí prošlo celkem 628 slovníků a encyklopedií. Celou historii najdete na adrese

 www.jtpunion.org/SlovnikRoku/SlovnikRoku.htm.

Letos získal Štefcův Harmonizátor hlavní cenu Slovník roku 2005 i Cenu poroty za elektronický slovník (více o něm i o soutěži na stranách 6-9 a 22-23).

Všechny slovníky, encyklopedie, jazykové příručky a odborné publikace i časopisy o překladu a tlumočení, přicházející do soutěže Slovník roku nebo jako recenzní výtisky či dary, se skví v naší specializované knihovně, která dnes čítá přes dvě tisícovky svazků. Po celou dobu její existence o ní obětavě a zaníceně pečuje knihovníj JTP Jeňýk Hájek. Knihovna slouží výhradně členům Jednoty tlumočníků a překladatelů a studentům ÚTRL FF UK. I to je jeden z dobrých důvodů, proč být členem JTP. J

Klub kultury překladu při Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pořádaný ve spolupráci s Obcí překladatelů a Jednotou tlumočníků a překladatelů, je nejdéle trvajícím seriálem akcí o překladu pro překladatele a tlumočníky v historii jejich profesních organizací u nás. Původně se jeho přednášky s besedami konaly v budově ÚTRL v Hyberské ulici, posledních … let již stále na Senovážném náměstí. Za … let existence jsme během … přednášek měli jsme to potěšení přivítat …. přednášejících. Více z historie KKP též na www.JTPunion.org.

U příležitosti loňského desátého ročníku udělila Obec překladatelů oběma hlavním organizátorům „za obětavé vedení a organizaci Klubu kultury překladu v letech 1994-2004“ cenu KRAMERIůV VINŠ (pachatelé na foto vpravo).

-pk-