INTERNET I PRO LITERÁRNÍ PŘEKLAD                                 Antonio Parente

Jednou z nejdůležitějších možností dialogu je pro každého literárního překladatele bezesporu komunikace s co nejširším okruhem kolegů. Dříve znamenala tato komunikace především konfrontaci s díly ostatních překladatelů, v posledních letech (a pochopitelně především díky internetu) se však může odehrávat téměř synchronní formou, což vede k dialogičnosti v naprosto konkrétním slova smyslu. Takovou přímou interakci s kolegy umožňuje překladatelům Biblit, diskusní skupina zaměřená na problematiku literárního překladu z italštiny a do italštiny. Skupinu založila v roce 1999 Marina Rullo, překladatelka na volné noze, a přihlášení je velice jednoduché: stačí poslat prázdný vzkaz (bez předmětu) na adresu Biblit-subscribe@yahoogroops.com. V současné době čítá tato virtuální komunita přes tisíc překladatelů (Italů i cizinců), kteří se specializují především na prózu, esejistiku, filmové dialogy, titulky a poezii. Diskutuje se především o terminologických problémech, ale víc než tisíc vzkazů, které každý měsíc na skupinu přijdou, obsahuje i problémy teoretické. Některé otázky a nápady, které se ve skupině probíraly, daly podnět ke vzniku různých iniciativ, jejichž cílem je usnadnit překladatelům práci a zajistit překladatelské profesi náležitou prestiž. Velmi zajímavé je diskusní forum zaměřené na některé aspekty teorie překladu (organizované spolu s www.Triskell.it, k dispozici na adrese http://www.freeforumzone.com/viewdiscussioni.aspx?f=32765&idc=2), které vzniklo na základě vzkazů z Biblit a představuje "pokus vypracovat teorii překladu založenou na přímé zkušenosti překladatelů". V současné době probíhají na tomto foru diskuse na následující témata: "Překlad a sexuální identita", "Překlad dramatických textů" a "Jazyk překladu a jazyk psaní". Z dalších iniciativ inspirovaných diskusemi na Biblit uveďme text nazvaný "Bludní rytíři": jedná se o dopis určený tisku, jehož účelem je získat "větší respekt a uznání tak často opomíjené postavě překladatele, «posledního skutečného bludného rytíře literatury»" (s textem dopisu je možno se seznámit na adrese http://www.biblit.it/Lettera_cavalieri_erranti.pdf.pdf). Dále zmiňme alespoň monitoring italského tisku, především sledování případů, kdy není uvedeno jméno překladatele (seznam těchto opomenutí je k dispozici na adrese http://www.biblit.it/osservatorio_sulla_stampa.htm). Dalším velmi praktickým přínosem diskusní skupiny Biblit, která věnuje velkou pozornost i nejrůznějším novým možnostem využívání internetu, je iniciativa Hledá se nakladatel (http://www.biblit.it/cercasi_editore.htm), organizovaná společně se Zoooom (www.zoooom.it). Tato iniciativa shromažďuje lektorské posudky, jejichž prostřednictvím překladatelé představují nakladatelům zajímavé cizojazyčné texty, které by podle jejich názoru stály za překlad. Všechny tyto zprávy a obrovské množství dalších nabízí Handa, internetová adresa skupiny Biblit (www.biblit.it), která kromě výše uvedených informací a iniciativ shromažďuje i mnoho užitečných zdrojů pro literární překladatele, například informace o TM, programy na počítání slov, slovníky, glosáře, encyklopedie, rady týkající se internetového vyhledávání, informace o právnických a daňových otázkách souvisejících s překladatelskou profesí i velice užitečné a praktické rady pro začínající literární překladatele.                                     Překlad Viola Parente-Čapková