ZAJÍMAVÉ ODKAZY NA www.jtpunion.org                           Roman Dergam

Na jaře roku 2004 vznikla myšlenka aktualizace seznamu zajímavých odkazů, které na web JTP zařadila Lenka Suková. Cílem bylo vytvoření webové aplikace, která by umožňovala vyhledávání v odkazech podle více kritérií a zároveň doporučování odkazů ze strany uživatelů. Oba tyto požadavky se podařilo realizovat na webové stránce www.jtpunion.org/odkazy (viz obr.), kde naleznete rozhraní pro vyhledávání základní (č. 1 až 3), pokročilé (č. 4 a 5) a formulář pro doporučení odkazu.

Podívejme se nejprve na základní vyhledávání. První možností je fulltextové vyhledávání (č. 1), pomocí kterého lze zadat jedno slovo o čtyřech a více písmenech, např. lékařský nebo LÉKAŘSKÝ. Hledání používá diakritiku a nerozlišuje mezi malými a velkými písmeny. Výsledek tohoto hledání se objeví na další stránce: v tabulce najdete odkazy, které v názvu či popisu obsahují zadané slovo. Ikonka v první buňce zleva naznačuje, zda je webová stránka odkazu dostupná (zelený obrázek) či potenciálně nedostupná (červený obrázek). Ke každé webové adrese je tedy přiřazen název webové stránky (obvykle převzatý ze zdroje a v původním jazyce) a popis stránky v češtině. Jako příklad uveďme adresu www.unicode.org/glossary s názvem „Glossary of Unicode Terms“ a popisem: Rozsáhlý glosář termínů z oblasti kódování, znakových sad a Unicode.

Základní vyhledávání dále nabízí vyhledávání podle jednoho jazyka (č. 2) z nabídky pracovních jazyků členů JTP a vyhledávání podle jednoho či dvou témat (č. 3). V obou případech je okruh jazyků a témat určen seznamem, ze kterého uživatel vybírá. Je tedy možné zadat např. pouze jazyk, pouze jedno téma, dvě témata, jazyk a jedno téma či jazyk a obě témata. Ke každému odkazu v databázi je tedy přiřazeno alespoň jedno téma a alespoň jeden jazyk.

Pokročilé vyhledávání umožňuje maximální využití kombinovaného vyhledávání: uživatel může zadat větší množství témat (pomocí čísel) či jazyků (pomocí kódů ISO 639-2). Např. vyhledávání odkazů vyhovující zároveň tématům 1. Ekonomie, 2. Obchod a 3. Účetnictví a finance lze zadat do políčka č. 4 takto: 1 2 3 (tedy čísly témat oddělenými mezerou). Podobně lze postupovat v případě jazyků: zadáním zkratek eng fre ita (tedy kódy ISO 639-2 angličtiny, francouzštiny a italštiny oddělené mezerou) do políčka č. 5 aplikace vyhledá všechny odkazy, které se zároveň týkají všech těchto jazyků. Lze samozřejmě zadat různé kombinace témat a jazyků současně. Právě tato vlastnost odlišuje tuto webovou aplikaci od podobných rozcestníků odkazů, které většinou nabízí klasifikaci typu „jeden odkaz + jedno téma + jeden jazyk“.

Poslední položkou je formulář pro doporučení odkazu. Poskytuje uživatelům a návštěvníkům webu JTP možnost doporučit odkaz k zařazení do databáze aplikace. Odkaz vložený prostřednictvím formuláře se nejprve uloží do pomocné tabulky. Administrátor doporučený odkaz zkontroluje, doplní či poopraví a vloží do tabulky již prověřených odkazů, ve které aplikace vyhledává. U každého políčka je uveden návod a příklad, který usnadní vkládání jednotlivých údajů.

Na závěr několik technických poznámek: popsaná verze webové aplikace Zajímavé odkazy na www.jtpunion.org/odkazy byla vytvořena v PHP, data jsou uložena v databázi MySQL. V budoucích verzích lze očekávat rozšíření možností fulltextového vyhledávání a podpora UTF-8 (pro vkládání odkazů v jazycích, které nepoužívají latinku).