Tak už je na stole! Či spíše na pultě, na CD-ROM! Po dvou letech práce. Trval mi dvakrát déle než jsem plánoval; a nabyl jsem za tu dobu obrovskou úctu ke všem, kdo kdy vytvářeli slovníky úplně bez počítače. To musela být děsná práce! Proč jsem ho dělal? A co vlastně obsahuje?

Rudolf Štefec: EU Harmoniser — Konkordanční slovník přistoupení k EU

česky—anglicky—francouzsky—německy—polsky

plus zkrácené verze finsky—italsky—maďarsky—slovensky

 

 


Evropská unie není — nebo by neměla být, alespoň ne především — jen pro úředníky EU, nýbrž je pro lidi — a k těm já počítám i překladatele. Primární legislativní normou pro všech 25 zemí rozšířené EU je právě Smlouva o přistoupení — má 5000 stran textu v každém z 20 jazyků EU. Všechny nás bude léta ovlivňovat — nejen euronadšence, ale stejně tak i důsledné odpůrce EU. Nemusíme ani jezdit do ciziny, máme se totiž touto smlouvou řídit i doma. Proto je dobře její ustanovení znát. Kdo jste ji ale přečetl? Neodpustím si poznámku, že určitě ji nepřečetli ti, kdo ji podepsali (viz "perličky" níže).

    Kromě toho 5000 (fyzických) stran textu Smlouvy o přistoupení představuje úžasný lingvistický korpus, který ke slovníkovému zpracování přímo vybízí a láká: jeho různé části zpracovaly a přečetly stovky překladatelů, zkontrolovaly ho houfy korektorů, revizorů a inspektorů, aby — na rozdíl od bible — neobsahoval písařské chyby ani tzv. různočtení (a neumožňoval různé výklady). Právníci ho cupovali a znovu skládali, navíc je na moderní a aktuální téma — pojednává o lidech, zvířatech a věcech naší současnosti. Má tedy euroskeptik stejně jako eurooptimista mnoho důvodů, proč mít po ruce Konkordanční slovník přistoupení k EU. Tento informační zdroj, příručku a jazykovou pomůcku využijí a ocení — zejména v nově přistoupivších zemích — všichni, kdo přicházejí do styku s občany a orgány jiných zemí EU, ať už ústně nebo písemně:

·    ministerstva, ústřední i regionální orgány, obecní úřady; informační instituce a kanceláře

·    agentury zprostředkující pomoc EU a příliv investic

·    instituce EU ve styku s nově přistoupivšími zeměmi; noví úředníci nastupující do orgánů EU

·    právníci a právní kanceláře, soudy

·    překladatelé a tlumočníci; překladatelské agentury

·    vysoké školy, knihovny, výzkumné ústavy

·    podniky obchodující s EU a se zahraničím vůbec; podnikatelé obecně

·    žadatelé o práci v zemích EU; studenti plánující zahraniční praxi

·    jazykové školy a studenti jazyků

·    cestovní kanceláře; poradci a poradenské firmy

·    odborníci všech profesí — od lékařů po inženýry a ekology

·    a konec konců široká veřejnost — vždyť komunikace v EU a s EU bude stále přibývat.

        Apropos zvířata: fungování slovníku si vysvětlíme třeba na slonu. Slovník na zadání výrazu "slon" nalezne jen tři hesla (viz obrázek). Slon není v Evropě domovem. Na medvěda jich nalezne již devět, o kravách ani nemluvě!

    Co tedy Konkordanční slovník přistoupení k EU obsahuje? Všechny texty přístupové smlouvy v kompletním, nezkráceném znění, plus vybrané texty související. Vyhledá přesně tu terminologii, kterou potřebujete — vždy ve dvou jazycích: Směrnice, nařízení, příděly, doporučení, zákony. Názvy organizací, výborů, smluv, dohod a konvencí. Nová práva i nová omezení. Vřesoviště i teplárny. Ustanovení o slepicích i ustanovení o lovu na medvědy. Odměny i sankce. Vědu a výzkum i bankovnictví. Školství i veřejné zakázky. Obilí i ocel. Obecné zásady i specifika přistupujících zemí. Vše, co naši zástupci v Bruselu pro nás dojednali. Ani slovo nechybí! Tedy pokud je ve smlouvě uvedeno ve zdrojovém jazyku i v cílovém jazyku.

    Smlouva je — jak jinak! — psána jazykem úředního šimla; obsah je mnohdy sporý, forma ale často bujná. Ne vždy se snadno chápe a téměř vždy se nesnadno překládá. Ostatně se neustále odvolává na jiné, starší dokumenty EU, někdy zejména pro Středoevropany značně odtažité. Vezměte jen ty nešťastné ryby! EU Harmoniser nám třeba osvětlí zkratku NEAFC: je to přece Viron tasavallan julistus Koillis-Atlantin kalastuskomissiosta (NEAFC). Že je to finsky? Nevadí, je-li to ve slovníku finsky, Estonci tomu už taky porozumí a pro nás ostatní je to tam určitě i česky: Prohlášení Estonské republiky o Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC).

    Základním stavebním kamenem tohoto slovníku nového typu je věta: např. Odchylně od čl. 3 písm. f) nařízení (ES) č. 1254/1999 může Estonsko do konce roku 2006 považovat krávy plemen uvedených v příloze I nařízení Komise (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií 1, za krávy, na které lze poskytnout prémie na krávy bez tržní produkce mléka podle pododdílu 3 nařízení (ES) č. 1254/1999, pokud k nim byli připuštěni býci masných plemen nebo jimi byly inseminovány. Nastavíme-li slovník jako česko-anglický, můžeme si tuto větu ze slovníku třeba celou v angličtině okopírovat do Wordu a přitom se dozvíme, že kráva bez tržní produkce mléka je suckler cow. I to je výraz pro Čecha poněkud záhadný, ale po přepnutí na francouzštinu najdeme la vache allaitante a začíná nám svítat. Ale teprve němčina a polština nám to řeknou jasně po lopatě: je to Mutterkuh čili krowa mamka! Vedle celých vět uvádí slovník i mnohé jejich segmenty, např. právě společná organizace trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií.

    O perličky není nouze. Třeba lotyšskou profesi "vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs" smlouva překládá do češtiny výrazem asistent železničního strojvůdce a do angličtiny neméně pozoruhodným engine-railway sector driver's assistant. Kde jinde než na železnici by Lotyši měli mít strojvůdce? Jedině ještě "v sektoru železnic". Z toho by se zhrozil i sám asistent železničního strojvůdce, kdyby existoval!

    Drobnou, ale potěšující zprávu máme pro domácí trh, který se marně brání zavádění registračních pokladen: česká verze Smlouvy o přistoupení aspoň ruší čárové kódy! Budeme-li důslední, přejdeme v samoobsluhách na tzv. kód Bar (srv. str. 2274 Smlouvy o přistoupení, česká verze). Aby Slováci nevyšli naprázdno, máme i radostnou zprávu pro slovenské děti: německé úřední znění jim ubralo jeden rok povinné školní docházky. V příslušné stati máme totiž konzistentně Slovensko 16 let, Slovakia 16 years, Słowacja 16 lat, Slovaquie 16 ans, ale německá verze (str. 1774) uvádí [allgemeine Schulpflicht in der] Slowakei 15 Jahre! My jsme si již totiž vtloukli do hlavy, že všechny jazykové verze dokumentů EU – včetně Smlouvy o přistoupení – mají stejnou právní moc – a je jen na nás, které se přidržíme!

    Takových a ještě mnohem horších perliček je jen v češtině jistě stovka, ale na 5000 stran to vlastně není mnoho – překlad je celkově velmi kvalitní a dobře využitelný. Chceme se přece všichni dorozumět a neměli bychom tedy nově obměňovat výrazy, které jsou v úředním znění již pevně zakotveny. Přeji vám s Konkordančním slovníkem přistoupení k EU hodně normostran přeložených snadněji, a tu a tam i trochu legrace!

EU Harmoniser je devítijazyčná aplikace pro PC, obsahující celkem 72 dvoujazyčné slovníky. Z nich 20 slovníků (všechny jazykové dvojice vytvořené z jazyků CZ-DE-EN-FR-PL) je kompletních, tzn. obsahují veškerou terminologii Smlouvy o přistoupení. Zbývající 52 slovníky jsou zkrácené, obsahují terminologii jen vybraných částí smlouvy. Celkem je ve slovníku zpracováno na 30 000 stran textů přístupové smlouvy. Slovník se ovládá česky, anglicky, německy nebo polsky. Funguje pod Windows 95/98/Me/NT/2000/XP a z CD si ho snadno nainstalujete na disk svého PC.

 


 

 

 

Doporučená cena 175 €, pro individuální profesionální překladatele značná sleva.

Objednávky: rjs@volny.cz