Seznam slovníků 2011

(24) Kolektiv autorů LINGEA: TECHNICKÝ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ - na CD.

(24) Kolektiv autorů LINGEA: TECHNICKÝ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ - na CD.

19. 11. 2010
LINGEA, Brno 2010. 135 000 termínů, 190 000 překladů.Zcela nový, původní oboustranný slovník, aktuální a ověřená terminologie z oblasti vědy a techniky. Primárně zaměřen na praktickou slovní zásobu a odborná
Více
(25) Pukovcová, Erna: NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ EKOLOGICKÝ A TECHNOLOGICKÝ SLOVNÍK

(25) Pukovcová, Erna: NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ EKOLOGICKÝ A TECHNOLOGICKÝ SLOVNÍK

22. 11. 2010
Montanex, Ostrava 2004. 1. vyd. 185 s. 7000 hesel v každém směru. Ucelený přehled termínů, nutných ke komunikaci v oboru, na který je kladen stále větší důraz v mezinárodním prostoru EU. ISBN:9788072251032.
Více
(26) Jul Christophory a kol. autorů Lycée Michel Rodange: ENGLISH-LUXEMBOURGISCH DICTIONARY / ENGLESCH-LETZBURGESCHEN DICTIONNAIRE  (Anglicko-lucemburský slovník).

(26) Jul Christophory a kol. autorů Lycée Michel Rodange: ENGLISH-LUXEMBOURGISCH DICTIONARY / ENGLESCH-LETZBURGESCHEN DICTIONNAIRE (Anglicko-lucemburský slovník).

2. 12. 2010
Edition Schorgten, Esch/Alzette 1995. 2. vyd. 288 s. 35 000 hesel. Přílohy: klíč k výslovnosti, zkratky, lucemburská gramatika, vybraná bibliografie lucemburského jazyka a literatury. ISBN 2-87953-016-6.
Více
(28) Olša, Jaroslav: INDONÉSKO-ČESKÝ SLOVNÍK / KAMUS INDONESIA-CEKO

(28) Olša, Jaroslav: INDONÉSKO-ČESKÝ SLOVNÍK / KAMUS INDONESIA-CEKO

5. 12. 2010
LEDA, Voznice 2010. 1. vyd. 480 s. 30 000 hesel, 55 000 českých ekvivalentů. Obsáhuje oba druhy standardní indonéštiny – jazyk používaný ve sdělovacích prostředcích, školách, úředním styku a psaných materiálech
Více
(27) Fronek, Josef: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK

(27) Fronek, Josef: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK

5. 12. 2010
LEDA, Voznice 2010. 1. vyd. 1104 s. Přes 50000 hesel a podhesel, více než 90 000 slov a frází, cca 150 000 ekvivalentů. Zaměřen na současný jazyk spisovný i hovorový (výrazy jako: chav, detox, NGO, pandemic,
Více
(29) Grebeníčková, Růžena: MÁCHOVSKÉ STUDIE

(29) Grebeníčková, Růžena: MÁCHOVSKÉ STUDIE

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. 1. vyd. 641 s. Kniha obsahuje třináct studií, které významná literární historička PhDr. Růžena Grebeníčková, CSc., (1925–1997) věnovala dílu Karla Hynka Máchy. Studie vznikaly v letech
Více
(30) Strouhal, Eugen, Vachala, Břetislav, Vymazalová, Hana: LÉKAŘSTVÍ STARÝCH EGYPŤANŮ I.

(30) Strouhal, Eugen, Vachala, Břetislav, Vymazalová, Hana: LÉKAŘSTVÍ STARÝCH EGYPŤANŮ I.

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. 1. vyd. 239 s. První ze tří svazků pojednávajících o staroegyptské medicíně. Obsahuje první ucelené české překlady staroegyptských lékařských textů. Do tohoto svazku byly vybrány
Více
(31) Malura, Jan: PÍSNĚ POBĚLOHORSKÝCH EXULANTŮ

(31) Malura, Jan: PÍSNĚ POBĚLOHORSKÝCH EXULANTŮ

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. 1. vyd. 452 s. První ucelený pohled na písňovou poezii českých pobělohorských exulantů. Věnuje se řadě dosud málo reflektovaných děl, např. žitavských tiskům Václava Klejcha, Johanna
Více
(32) Jaklová,  Alena: ČECHOAMERICKÁ PERIODIKA 19. A 20. STOLETÍ

(32) Jaklová, Alena: ČECHOAMERICKÁ PERIODIKA 19. A 20. STOLETÍ

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. 1. vyd. 637 s. Komplexní pohled na téma – dějiny české imigrace v USA od 19. století do současnosti – které bylo dosud zpracováno pouze formou bibliografických soupisů, z hlediska
Více
(33) Knappová, Miloslava: JAK SE BUDE VAŠE DÍTĚ JMENOVAT?

(33) Knappová, Miloslava: JAK SE BUDE VAŠE DÍTĚ JMENOVAT?

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. 783 s. 5., podstatně doplněné vydání je aktualizováno v souhlase s jazykovým, legislativním i společenským vývojem, ze kterého vyplývají např. zpřesňující jazykový výklad matričního
Více
(34) Štěpánková, Jitka a kol.: KVĚTENA ĆESKÉ REPUBLIKY 8.

(34) Štěpánková, Jitka a kol.: KVĚTENA ĆESKÉ REPUBLIKY 8.

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. 1. vyd. 706 s. 104 celostránkových tabulí. Mezi základními díly české botanické literatury představuje devítisvazková Květena České republiky dosud nejrozsáhlejší encyklopedicky pojaté
Více
(35) Papoušek, Vladimír a kol.: DĚJINY NOVÉ MODERNY. ČESKÁ LITERATURA V LETECH 1905-1923.

(35) Papoušek, Vladimír a kol.: DĚJINY NOVÉ MODERNY. ČESKÁ LITERATURA V LETECH 1905-1923.

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. 1. vyd. 627 s. Autoři se v tomto svazku pokouší představit literární dějiny netradičním způsobem. Jádrem jejich přístupu je pokus vyprávět příběhy literárních textů v jednotlivých
Více
(36) Chytrá, Magdaléna - Hanzelka, Petr - Kacerovský, Radoslav: BOTANICKÉ ZAHRADY A ARBORETA ČESKÉ REPUBLIKY.

(36) Chytrá, Magdaléna - Hanzelka, Petr - Kacerovský, Radoslav: BOTANICKÉ ZAHRADY A ARBORETA ČESKÉ REPUBLIKY.

18. 12. 2010
ACADEMIA a Unie botanických zahrad ČR, Praha 2010. Edice Atlasy a průvodce. 1. vyd. 403 s. Přehled zařízení a institucí v naší republice, kde je možné se seznámit s rostlinami a něco se o nich dozvědět,
Více
(37) Zajíček, Petr: JESKYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

(37) Zajíček, Petr: JESKYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. Edice Atlasy a průvodce. 1. vyd. 275 s. Rozšíření a pestrost našich jeskyní, jejich historie a objevování. Podrobný průvodce po všech veřejnosti zpřístupněných jeskyních v ČR a také
Více
(38) Padevět, Jiří: CESTY S KARLEM HYNKEM MÁCHOU

(38) Padevět, Jiří: CESTY S KARLEM HYNKEM MÁCHOU

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. Edice Atlasy a průvodce. 1. vyd. 367 s. Největší český básník svou pověstnou chodeckou zdatností a podnikavostí přímo vybízí k turistickému následování. Autor rozdělil Máchovy četné
Více
(39) Dvořáček, Petr: SKANZENY ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

(39) Dvořáček, Petr: SKANZENY ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. Edice Atlasy a průvodce. 1. vyd. 177 s. Dosud nejúplnější česká publikace o skanzenech. Téměř čtyřicítka muzeí a objektů lidové architektury na území ČR a SR. Nejcennější soubory
Více
(40) Adamovič, Jiří - Mikuláš, Radek -  Cílek, Václav: ATLAS PÍSKOVCOVÝCH SKALNÍCH MĚST ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Geologie a geomorfologie.

(40) Adamovič, Jiří - Mikuláš, Radek - Cílek, Václav: ATLAS PÍSKOVCOVÝCH SKALNÍCH MĚST ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Geologie a geomorfologie.

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. Edice Atlasy a průvodce. 1. vyd. 460 s. Úplný přehled geologických a geomorfologických jevů, s nimiž se lze setkat v českých a slovenských pískovcových krajinách, a podává jejich
Více
(41) Macek, Jan a kol.: BLANOKŘÍDLÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Žahadloví.

(41) Macek, Jan a kol.: BLANOKŘÍDLÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Žahadloví.

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. 1. vyd. 524 s. Blanokřídlí představují druhově nejpočetnější skupinu hmyzu, ne-li suchozemských živočichů vůbec. Přestože jejich role v ekosystémech je v mnoha ohledech prvořadá -
Více
(42) Chytrý, Milan: VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY 2. RUDEÁLNÍ, PLEVELOVÁ, SKALNÍ A SUŤOVÁ VEGETACE / Vegetation of the Czech Republic. 2. Ruderal, Weed, Rock and Cree Vegetation.

(42) Chytrý, Milan: VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY 2. RUDEÁLNÍ, PLEVELOVÁ, SKALNÍ A SUŤOVÁ VEGETACE / Vegetation of the Czech Republic. 2. Ruderal, Weed, Rock and Cree Vegetation.

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2009.1. vyd. 524 s. Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících
Více
(43) Just, Vladimír: DIVADLO V TOTALITNÍM SYSTÉMU. PŘÍBĚH ČESKÉHO DIVADLA (1945-1989) NEJEN V DATECH A SOUVISLOSTECH.

(43) Just, Vladimír: DIVADLO V TOTALITNÍM SYSTÉMU. PŘÍBĚH ČESKÉHO DIVADLA (1945-1989) NEJEN V DATECH A SOUVISLOSTECH.

18. 12. 2010
ACADEMIA, Praha 2010. 1. vyd. 680 s. Přepracovaná a doplněná práce, jež má nahradit dávno rozebranou publikaci Česká divadelní kultura v datech a souvislostech 1945–1989 z roku 1995. Představuje nejen
Více
(44) Kolektiv autorů: TATRY – PŘÍRODA. I. díl.

(44) Kolektiv autorů: TATRY – PŘÍRODA. I. díl.

18. 12. 2010
BASET, Praha 2010. 1. vyd. 648 s. Dvoudílná vlastivědná encyklopedie Tater soustředí jako vůbec první publikace svého druhu maximum informací o celém území Tater, tzn. Tater Západních, Východních (tj.
Více
(45) Křesadlová, Lenka – Vilím, Stanislav: ENCYKLOPEDIE TULIPÁNŮ, HYACINTŮ, BEGONIÍ A DALŠÍCH OKRASNÝCH CIBULNATÝCH HLÍZNATÝCH ROSTLIN

(45) Křesadlová, Lenka – Vilím, Stanislav: ENCYKLOPEDIE TULIPÁNŮ, HYACINTŮ, BEGONIÍ A DALŠÍCH OKRASNÝCH CIBULNATÝCH HLÍZNATÝCH ROSTLIN

19. 12. 2010
Computer Press, Brno 2010. 1. vyd . 616 plnobarevných s. Téměř 1500 fotografií a kreseb. Encyklopedie si klade za cíl představit rozmanitost této skupiny, detailně popsat jednotlivé rody a druhy vyskytující
Více
(46) Cuvelier, Jean – Bonotaux, Gilles: KAPESNÍ SLOVNÍK ČESKO-KOČIČÍ/KOČKO-ČESKÝ.

(46) Cuvelier, Jean – Bonotaux, Gilles: KAPESNÍ SLOVNÍK ČESKO-KOČIČÍ/KOČKO-ČESKÝ.

19. 12. 2010
Computer Press, Brno 2009. 1. vyd . 260 s. První oboustranný slovník, který hovoří jak kočičí řečí, tak i slovy jejich pánů. Průvodce komunikací mezi člověkem a jeho kočkou (či kočkou a jejím člověkem)
Více
(47) Cuvelier, Jean – Besse, Christophe: KAPESNÍ SLOVNÍK ČESKO-PSÍ/PSO-ČESKÝ

(47) Cuvelier, Jean – Besse, Christophe: KAPESNÍ SLOVNÍK ČESKO-PSÍ/PSO-ČESKÝ

19. 12. 2010
Computer Press, Brno 2009. 1. vyd . 260 s. První oboustranný kapesní slovník, který hovoří jak psí řečí, tak i slovy jejich pánů. Průvodce komunikací mezi člověkem a jeho psem (či psem a jeho člověkem)
Více
(48) Leikert, Jozef : OSOBNOSTI SLOVENSKA – I. diel

(48) Leikert, Jozef : OSOBNOSTI SLOVENSKA – I. diel

20. 12. 2010
Príroda, Bratislava 2010. 1. vyd. 352 s. Životné osudy a dielo ľudí, ktorí sa natrvalo zapísali do pamäti nielen súčasníkov, ale i nasledujúcich generácií. Sú to ľudia neraz skromní, nenápadní, ale čímsi
Více
1 2 3 4
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).