ToP 56/2001

18.6 2015
Z TRANSLATOLOGICKÉ BIBLIOGRAFIE M. Hrdlička(sn)

Klub kultury překladu v roce 2001

O komunikaci a překladu jako komunikačním aktu M. Hrdlička (sn)

Kabiny pro simultánní tlumočení / Pracovní podmínky pro simultánní tlumočení podle norem ISO 2603 a ISO 4043 / Technické podmínky pro kabinové tlumočení (leden 2001) ASKOT

Základné princípy terminologického manažmentu Z. Jurčacková, E. Krištofičová, M. Ondrišová

Pojmové slovníky: Rogetův Thesaurus a jeho pokračovatelé J. Hedánek

DILIA - Kolektivní správa autorských práv S. Kellnerová

Osobnosť a vlastnosti tlmočníka (Osobnostné predpoklady tlmočníka a prekladateľa J. Stahl

TERMINOLOGIE

* Nemecko-slovenský slovníček z oblasti sociálneho zabezpečenia a trhu práce IV. D. Bujnovská

* Názvy filmů (anglicky-česky) IX. E. Konečná

* Neologizmy v italštině IV. E. Vymětalová

* Citoslovce v angličtině J. Vedral

* Česko-italský glosář právnických a obchodních termínů IX. J. Pečínková

* K problematice překladu názvů organismů v angličtině - II J. Vedral

* Si muove? (italská přísloví) A. Košťál

Šum kabín alebo tlmočnícke anekdoty – I. O. Hoffman

Lexikografický unikát -rozhovor s profesorem Josefem Fronkem

LINGEA LEXICON pro kapesní počítače – exkluzivně z tiskové koference COMPAQ + LINGEA J. Eichler

Ještě jednou k rakouskému slovníku FACKEL – WÖRTERBUCH DER REDENSARTEN a malé zamyšlení nejen nad ním J. Hájek

DÁLE VYŠLO

Priezkum terminologíckych aktivít v SR (TermLex) V. Křečková

Průzkum terminologických aktivit v ČR (TermLex) J. Vedral

ŠKOLY, KURSY, KONFERENCE:

Mezinárodní vědecká konference Marketing a cestovní ruch – Ostrava 2000

M. Csiriková

Za profesorem G. V. Černovem I. Čeňková

Nahlédli jsme do zahraničních časopisů…. T. Hubačová

Výchova mladých prekladateľov - skúsenosti z ateliéru umeleckého prekladu M. Andričík

NAŠE RECENZE : Bert Esselink: A Practical Guide to Localization 2000. O. Pacholík ...

PŘEKLADATEL A POČÍTAČ: odborný slovník vědy, techniky a ekonomiky N-Č/Č-N M. Herold

IMG-html-Dilia.html -  Stáhnout
IMG-html-Lokalizace.html -  Stáhnout
IMG-html-Pruzkum.html -  Stáhnout
IMG-html-TermSR.html -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).