Seznam slovníků 2014

(76)	Autorský kolektiv Lingea: PORTÁL O ČEŠTINĚ www.nechybujte.cz.

(76) Autorský kolektiv Lingea: PORTÁL O ČEŠTINĚ www.nechybujte.cz.

18. 12. 2013
Lingea, Brno, 2013. Internetový portál zahrnuje tři původní autorská díla, tj. Slovník spisovné češtiny: 70 tis. hesel, 85 tis. významů, 192 tis. příkladů a idiomů; Slovník českých synonym: 64 tis.
Více
(77)	Radvanovský, Antonín: ITALSKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK

(77) Radvanovský, Antonín: ITALSKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK

18. 12. 2013
Lingea, Brno, 2013. Elektronický slovník. 1. vyd. 33 tis. hesel, 110 tis. odborných spojení a 170 tis. překladů. Obsažená slovní zásoba pokrývá nejdůležitější terminologii z oborů moderní vědy a techniky,
Více
(78)	Beneš, Josef R.: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ ZEMĚDĚLSKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ SLOVNÍK.

(78) Beneš, Josef R.: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ ZEMĚDĚLSKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ SLOVNÍK.

18. 12. 2013
Lingea, Brno, 2013. Elektronický slovník. 1. vyd. 97 tis. termínů, 168 tis. překladů. Obsažená terminologie pokrývá obory zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství, rybníkářství, rybářství, myslivosti
Více
(79)	Beneš, Josef R.: NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ ZEMĚDĚLSKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ SLOVNÍK

(79) Beneš, Josef R.: NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ ZEMĚDĚLSKÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ SLOVNÍK

18. 12. 2013
Lingea, Brno, 2013. Elektronický slovník. 1. vyd. 80 tis. hesel, 37 tis. příkladů, frází a idiomů, 160 tis. překladů. Obsažená terminologie pokrývá obory zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství,
Více
(80)	Burian, Pavel – Hříbalová, Linda – Zemanová, Lenka – Mojžíšová, Katarína: PORTUGALSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-PORTUGALSKÝ SLOVNÍK

(80) Burian, Pavel – Hříbalová, Linda – Zemanová, Lenka – Mojžíšová, Katarína: PORTUGALSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-PORTUGALSKÝ SLOVNÍK

18. 12. 2013
Lingea, Bratislava, 2013. 1. vyd. 864 stran. 45 tis. hesel a 55 tis. významů, 10 tis. příkladů, idiomů a frází, 90 tis. překladů. Největší oboustranný slovník současné portugalštiny na Slovensku zahrnuje
Více
(81)	Autorský kolektiv Lingea: TALIANSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-TALIANSKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK

(81) Autorský kolektiv Lingea: TALIANSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-TALIANSKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK

18. 12. 2013
Lingea, Bratislava, 2013. 1. vyd. 671 stran, 35 tis. hesel, 4 tis. příkladů, 77 tis. překladů. Je určen především začínajícím a středně pokročilým žákům. Hesla, významy a překlady jsou vybrány tak, aby
Více
(82)	Musil, Radek – Koleková, Mirka: ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK

(82) Musil, Radek – Koleková, Mirka: ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK

18. 12. 2013
Lingea, Bratislava, 2013. 2. vyd. 1.248 stran, 70 tis. hesel, 14 tis. příkladů, idiomů a frází, 220 tis. překladů. Nové aktualizované a rozšířené vydání oblíbeného slovníku postihující skutečnou slovní
Více
(83)	Dobrovolský, Michal: POBALTIE – JAZYKOVÝ SPRIEVODCA

(83) Dobrovolský, Michal: POBALTIE – JAZYKOVÝ SPRIEVODCA

21. 12. 2013
Lingea, Bratislava, 2013. 1. vyd. 432 stran. Jazykový průvodce na cestách po pobaltských zemích se věnuje třem jazykům – litevštině, lotyštině a estonštině, přičemž obsahuje pro každý jazyk 1.100 vět
Více
(84)	Kloučková, Marta a autorský kolektiv: ŠPANIELSKO – JAZYKOVÝ SPRIEVODCA

(84) Kloučková, Marta a autorský kolektiv: ŠPANIELSKO – JAZYKOVÝ SPRIEVODCA

21. 12. 2013
Lingea, Bratislava, 2013. 1. vyd. 512 stran. Nový jazykový průvodce na cesty pokrývá kromě španělštiny další tři jazyky – katalánštinu, baskičtinu a galicijštinu. Je rozdělen do tří samostatných částí
Více
(85)	Burian, Pavel a autorský kolektiv: JUŽNÁ A STREDNA AMERIKA – JAZYKOVÝ SPRIEVODCA

(85) Burian, Pavel a autorský kolektiv: JUŽNÁ A STREDNA AMERIKA – JAZYKOVÝ SPRIEVODCA

21. 12. 2013
Lingea, Bratislava, 2013. 1. vyd. 400 stran. Nový jazykový průvodce pro země, kde se hovoří portugalsky, španělsky nebo kečuánsky. V každém z jazyků, tj. brazilské portugalštině, americké španělštině
Více
(86)	Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. III. Skladatelé 20. století.

(86) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. III. Skladatelé 20. století.

21. 12. 2013
Nakladatelství Masarykovy univerzity, Brno, 2013. 292 stran. 3. díl Hudebně-literárního slovníku koncepčně navazuje na první dva díly věnované světovým a českým skladatelům, a uzavírá tak slovníkovou trilogii.
Více
(87) Košková, Mária: BULHARSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK II. Л–По.

(87) Košková, Mária: BULHARSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK II. Л–По.

23. 12. 2013
Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2013. 692 s. Projekt je součástí posledního třetího svazku dlouhodobého řešitelského úkolu lexikografického zpracování
Více
(88)	Le Goff, Jacques: MUŽI A ŽENY STŘEDOVĚKU

(88) Le Goff, Jacques: MUŽI A ŽENY STŘEDOVĚKU

23. 12. 2013
Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2013. 448 stran. Žijící legenda světové medievistiky, francouzský historik J. Le Goff, připravil s týmem spolupracovníků působivou sbírku portrétů významných mužů a žen
Více
(89)	Sedlo, Jiří – Kraus, Vilém a kol.: VELKÝ VINAŘSKÝ SLOVNÍK

(89) Sedlo, Jiří – Kraus, Vilém a kol.: VELKÝ VINAŘSKÝ SLOVNÍK

31. 12. 2013
Radix, Praha, 2009. 432 stran. Publikace navazuje na koncepci předchozího Vinařského slovníku, který vyšel v několika vydáních. Také tento nový slovník plní funkci slovníku výkladového (v češtině) i jazykového
Více
(90)	Večerka, Radoslav: SLOVNÍK ČESKÝCH JAZYKOVĚDCŮ V OBORU BOHEMISTIKY A SLAVISTIKY

(90) Večerka, Radoslav: SLOVNÍK ČESKÝCH JAZYKOVĚDCŮ V OBORU BOHEMISTIKY A SLAVISTIKY

2. 1. 2014
Masarykova univerzita, Brno 2013. 1. vyd. 341 s. Kniha přináší soubor personálních medailonků českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů jiných, pokud mj. přispěli
Více
(91)	Radojković Kubešová, Branka: ČESKO-SRBSKÝ SLOVNÍK

(91) Radojković Kubešová, Branka: ČESKO-SRBSKÝ SLOVNÍK

2. 1. 2014
Srbské sdružení sv. Sáva, sdružení srbské menšiny v ČR, a Srbské kulturní centrum, Praha 2013. 1. vyd. 1028 s. 55 000 hesel včetně téměř 5000 pořekadel, přísloví a syntagmatických spojení a příkladů z
Více
1 2 3 4
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).