Seznam slovníků 2008

(26) Wolfgang Dauber: FENEISŮV OBRAZOVÝ SLOVNÍK ANATOMIE

(26) Wolfgang Dauber: FENEISŮV OBRAZOVÝ SLOVNÍK ANATOMIE

26. 3. 2007
Grada, Praha 2007. 3. vyd. 536 s. 8000 odborných anatomických pojmů, 800 vyobrazení. Překlad 9., zcela přepracovaného německého vydání. Přeložili a upravili Radomír Čihák a Miloš Grim. Termíny z aktuální
Více
(27) Giovanni Santi-Mazzini: MILITARIA. DĚJINY EVROPSKÝCH ARMÁD A MOCNOSTÍ OD KARLA VELIKÉHO PO ROK 1914.

(27) Giovanni Santi-Mazzini: MILITARIA. DĚJINY EVROPSKÝCH ARMÁD A MOCNOSTÍ OD KARLA VELIKÉHO PO ROK 1914.

26. 3. 2007
1. české vyd., Praha : Olympia, Praha 2006. 1. české vyd. 434 s. 677 převážně barev. ilustrací, mapy, faksimile, erby, geneal. tabulky. Z italštiny přeložila Blanka Návratová. 1. část - Evropská válečná
Více
(28) Helena Fialová: MALÝ EKONOMICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

(28) Helena Fialová: MALÝ EKONOMICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

26. 3. 2007
A plus, Praha 2007. 8., upr. vyd. 208 s. Přes 600 ekonomických termínů s výstižným stručným a srozumitelným popisem. V záhlaví české heslo, anglický překlad či ekvivalent, objasnění daného pojmu. Grafy,
Více
(29) Helena Fialová, Jan Fiala: MALÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK S VÝKLADEM POJMŮ V ČEŠTINĚ A V ANGLIČTINĚ

(29) Helena Fialová, Jan Fiala: MALÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK S VÝKLADEM POJMŮ V ČEŠTINĚ A V ANGLIČTINĚ

26. 3. 2007
A plus, Praha 2006. 1. vyd. 294 s. 400 základních ekonomických pojmů se stručným vysvětlením v češtině a v angličtině. Několik desítek grafů, schémat a tabulek. U mnoha pojmů jsou i jednoduché vzorce a
Více
(30) Jan Heller: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BIBLICKÝCH JMEN

(30) Jan Heller: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BIBLICKÝCH JMEN

27. 3. 2007
Advent-Orion/Vyšehrad, Praha 2003. 1. vyd. 630 s. Předmluva Jaroslav Olivierus, autor.spolupráce Robert Řehák. 2711 hebrejských, 45 aramejských, 574 řeckých starozákonních jmen. Volba jmen vychází ze standardních
Více
(37) Stanislav Trojan, Miloš Langmeier et al: SLOVNÍČEK LÉKAŘSKÉ FYZIOLOGIE.

(37) Stanislav Trojan, Miloš Langmeier et al: SLOVNÍČEK LÉKAŘSKÉ FYZIOLOGIE.

30. 3. 2007
Galén, Praha 2006. 2., dopl. vyd. 141 s. Přes 1500 hesel z oboru, který patří k základním disciplínám v soustavě lékařských věd. ISBN 80-7262-375-3.
Více
(32) Hans-Otto Wiebeus: SEKTY A LOVCI DUŠÍ. LEXIKON NÁBOŽENSKÝCH SEKT A ESOTERIKY

(32) Hans-Otto Wiebeus: SEKTY A LOVCI DUŠÍ. LEXIKON NÁBOŽENSKÝCH SEKT A ESOTERIKY

29. 3. 2007
Nava, Plzeň 2006. 1. vyd. 295 s. Z němčiny (Religonen, Sekten, Seelenfänger) přeložila Irena Nálevková. 111 nejvýznamnějších světových náboženství a sekt. Popis sekty, jak do ní vstoupit, co je náboženství
Více
(36) Boris Beinhauer: DEUTSCH-TSCHECHISCHES FILATELISTISCHES HANDWÖRTERBUCH = NĚMECKO-ČESKÝ FILATELISTICKÝ PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK.

(36) Boris Beinhauer: DEUTSCH-TSCHECHISCHES FILATELISTISCHES HANDWÖRTERBUCH = NĚMECKO-ČESKÝ FILATELISTICKÝ PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK.

30. 3. 2007
Matice slezská pro Klub filatelistů, Opava 2006, 1. vyd. 224 s. Přes 5500 výrazů z celé oblasti filatelie. Názvy všech známkových zemí s popisem, od kdy zde známky vycházejí nebo vycházely, druhy poštovních
Více
(33) Jana Matúšová, a kol.: SLOVNÍK POMÍSTNÍCH JMEN V ČECHÁCH II (B-Bau)

(33) Jana Matúšová, a kol.: SLOVNÍK POMÍSTNÍCH JMEN V ČECHÁCH II (B-Bau)

29. 3. 2007
ACADEMIA, Praha 2006. 1. vyd. 164 s. Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod, cest apod. – v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary,
Více
(31) Pavel Augusta, Marie Zdeňková: ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ V NÁZVECH PRAŽSKÝCH ULIC A NÁMĚSTÍ

(31) Pavel Augusta, Marie Zdeňková: ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ V NÁZVECH PRAŽSKÝCH ULIC A NÁMĚSTÍ

29. 3. 2007
MILPO MEDIA, Praha 2006. Edice pragensií. 200 s. 1. vyd. Ulice a náměstí, nesoucí jména významných osobností. Kapitoly řazeny podle městských částí, v nich pak hesla řazena vždy abecedně. Stručný životopis
Více
(34) Jean Baptiste Delacour: MALÁ ENCYKLOPEDIE CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ, ANEB JAK POZNAT ČLOVĚKA NA PRVNÍ POHLED.

(34) Jean Baptiste Delacour: MALÁ ENCYKLOPEDIE CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ, ANEB JAK POZNAT ČLOVĚKA NA PRVNÍ POHLED.

30. 3. 2007
Brána, Praha 2006. 1. vyd. 341 s. Z němčiny (Lexikon der Charakterkunde Menschenkenntnis auf einen Blick) přeložila Helena Petříková. Encyklopedie popisuje základní lidské vlastnosti, které lze vyčíst
Více
(35) Jiří Kropáček, Zdeňka Drobná, Miroslav Novotný, Robert Sak, Milan Šilhan: ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC

(35) Jiří Kropáček, Zdeňka Drobná, Miroslav Novotný, Robert Sak, Milan Šilhan: ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVIC

30. 3. 2007
Statutární město České Budějovice a NEBE, s. r. o., 2006. 2., aktualizované vydání. 672 s. 1200 hesel, 1700 ilustrací, tabulek a map. Dějiny města od pravěku do počátku 21. století, urbanistický a architektonický
Více
(39) Miluše Vítečková, Antonín Víteček: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

(39) Miluše Vítečková, Antonín Víteček: ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

31. 3. 2007
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Strojní fakulta, 2006. 1. vyd. 96 s. Ang.-čes. slovník základních pojmů ; angl.-čes. slovník zkratek; ang.-čes. Slovník slov opačného a doplňkového
Více
(41) Petra Rydvalová: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK INOVACÍ

(41) Petra Rydvalová: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK INOVACÍ

31. 3. 2007
VÚTS, Liberec 2007. 1. vyd. 32 s. Vyšlo v rámci projektu „Regionální centrum vzdělávání v oblasti znalostního a technologického transferu – TRANSCEN“. Úvod: Ochrana půmyslového vlastnictví a její využití
Více
(40) Jana Kynclová et al.: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ ZEJMÉNA Z OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE O OSOBY TZV. SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÉ

(40) Jana Kynclová et al.: ANGLICKO-ČESKÝ, ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ ZEJMÉNA Z OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE O OSOBY TZV. SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÉ

31. 3. 2007
Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2006. 2., rozš. vyd. 222 s. Slovník vznikl v rámci projektu Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče
Více
(38) Karel Špindler: SLOVNÍK VYBRANÝCH POJMŮ Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

(38) Karel Špindler: SLOVNÍK VYBRANÝCH POJMŮ Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

31. 3. 2007
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha 2006. 1. vyd. 84 s. Základní pojmy v oblasti vynálezů, průmyslových a užitných vzorů, ochranných známek, nekalé soutěžě aj. České heslo, anglický
Více
(44) Marek Janáč, Pavel Tumlíř, Milan Harvalík: DIVNOPIS: PROČ SE TO TAK JMENUJE?

(44) Marek Janáč, Pavel Tumlíř, Milan Harvalík: DIVNOPIS: PROČ SE TO TAK JMENUJE?

2. 4. 2007
Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, Praha 2006. 1. vyd. 214 s. 101 obcí podivného jména (které např. nekončí na -ice a nic konkrétního nepřipomíná). U jména obce upřesnění, kde leží, první písemný
Více
(42) Milan Macho: ZLATÁ KNIHA FOTBALU: HISTORIE A SOUČASNOST NEJOBLÍBENĚJŠÍ HRY NA SVĚTĚ.

(42) Milan Macho: ZLATÁ KNIHA FOTBALU: HISTORIE A SOUČASNOST NEJOBLÍBENĚJŠÍ HRY NA SVĚTĚ.

2. 4. 2007
XYZ, Praha 2006. 1. vyd. 519 s. Nejdůležitější události v dějinách světového, československého a českého fotbalu od dob, kdy se rodily první fotbalové soutěže a byly zakládány první fotbalové organizace.
Více
(43) Chris Hunt: SVĚTOVÁ ENCYKLOPEDIE FOTBALU

(43) Chris Hunt: SVĚTOVÁ ENCYKLOPEDIE FOTBALU

2. 4. 2007
Olympia, Praha 2006. 1. vyd. 384 s. Přes 500 barevných fotografií. Z angličtiny přeložili V. Brozan, J. Florian a R. Kříž. Vznik pravidel, fotbalové ligy, vývoj taktiky a herních systémů, největší fotbalové
Více
(45) Malina Jaroslav, Dohnalová Marie: SLOVNÍK ANTROPOLOGIE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

(45) Malina Jaroslav, Dohnalová Marie: SLOVNÍK ANTROPOLOGIE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

3. 4. 2007
Akademické nakladatelství CERM, Brno 2006. 1. vyd. 778 s. Obecná a filosofická antropologie, filosofie vědy, etika, ekonomie, sociologie, politologie, epistomologie, heuristika a další vědy, pojmosloví
Více
(46) ENCYKLOPEDIE PŘÍRODY 2.0

(46) ENCYKLOPEDIE PŘÍRODY 2.0

7. 4. 2007
BSP Multimedia – Mladá fronta DNES. Interaktivní encyklopedie na CD. Z anglického originálu (vyd. Dorling Kindersley, DK Multimedia, London) přeložili Roman Bartoníček a Jaromír Němec. Základní průvodce
Více
(47) Svatopluk Pastyřík, Václav Víška: ZÁKLADNÍ JAZYKOVĚDNÉ POJMY: (VÝBĚROVÝ SLOVNÍK LINGVISTICKÉ TERMINOLOGIE).

(47) Svatopluk Pastyřík, Václav Víška: ZÁKLADNÍ JAZYKOVĚDNÉ POJMY: (VÝBĚROVÝ SLOVNÍK LINGVISTICKÉ TERMINOLOGIE).

7. 4. 2007
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - Gaudeamus, Hradec Králové 2005. 1. vyd. 217 s. Bibliografie, rejstřík. ISBN 80-7041-571-1.
Více
(48) Alena Bendová, Silvie Bílková, Blanka Pojslová: SLOVNÍČEK K UČEBNICI FIRST INSIGHTS INTO BUSINESS

(48) Alena Bendová, Silvie Bílková, Blanka Pojslová: SLOVNÍČEK K UČEBNICI FIRST INSIGHTS INTO BUSINESS

7. 4. 2007
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Centrum jazykového vzdělávání, Brno 2006. 2., přeprac. vyd. 57 s. ISBN 80-210-4208-7.
Více
(49) Radek Vogel, Jana Mužíková, Jiřina Zákostelská: GLOSÁŘ K UČEBNICI ENGLISH FOR BUSINESS STUDIES (Ian MacKenzie)

(49) Radek Vogel, Jana Mužíková, Jiřina Zákostelská: GLOSÁŘ K UČEBNICI ENGLISH FOR BUSINESS STUDIES (Ian MacKenzie)

7. 4. 2007
Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, Brno 2006. 3., dopl. vyd. 103 s. Glosář k učebnici English for Business Studies (Cambridge University Press 1997) obsahuje anglicko-český slovníček odborných
Více
(50) Dougal Buchanan: GAELIC-ENGLISH / ENGLISH-GAELIC DICTIONARY

(50) Dougal Buchanan: GAELIC-ENGLISH / ENGLISH-GAELIC DICTIONARY

16. 4. 2007
(Gaelsko-anglický / anglicko-gaelský slovník). Geddes & Grosset, New Lannark, 2006. 1. vyd. 251 s. ISBN: 978-1-84205-591-5.
Více
1 2 3 4 5 ... >|
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).