(1) Red. K. Buzássyová, A. Jarošová: SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA (A-G)

(1) Red. K. Buzássyová, A. Jarošová: SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA (A-G)
18.6 2015
VEDA, Bratislava 2007 - SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED,
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV. 1. vyd. 1134 s. 30 293 hesiel, 3680 frazeologismov a iných ustálených spojení. Prvý zväzok z plánovaného osemzväzkového Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ) zachytáva slovnú zásobu asi päťdesiatich rokov. Výkladový slovník (poskytujúci výklady slov na základe najnovších teoretických poznatkov z oblasti lexikálnej sémantiky a korpusovej lingvistiky), dokladový slovník (dokumentujúci status slova ako súčasti autentických prehovorov a textov) a slovník deskriptívno-preskriptívny (dôsledne reflektujúci výsledky skúmania širokej materiálovej základne a súčasne poskytujúci kvalifikovaný názor na lexikálne jednotky z hľadiska výstavby kultivovaného prejavu). Lexikografický SW, správa lexikálnej bázy dát, počítačová redakcia, spracovanie a grafický dizajn hesla: Vladimír Benko. Publikácia vznikla s finančným prispením Vedecké grantové agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (granty VEGA č. 2/5065/20, č. 2/1057/23 a č. 2/5038/26), Ministerstva kultúry SR a SAVOL – Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry. ISBN 80-224-0932-4.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).