Sandra Nikulceva: ČESKO-LOTYŠSKÝ SLOVNÍK

Sandra Nikulceva: ČESKO-LOTYŠSKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
LEDA, Voznice 2006. 1. vyd. 420 s. Jediný slovník mezi češtinou a lotyštinou. Cca 23 000 hesel. Kromě tradičních zdrojů využity především podklady z českého počítačového korpusu; kromě obecné slovní zásoby zahrnuje i výrazy mluveného jazyka a frekventovanější hovorové i slangové výrazy, odborné termíny (hlavně z technických oblastí, botaniky a zoologie), geografické názvy a nejčastější zkratky. V heslech uváděna běžná slovní spojení a frazeologismy. U každého heslového záhlaví a jeho lotyšských ekvivalentů základní mluvnické informace, vč. syntaktických informací a stylových charakteristik. Přehled lotyšské gramatiky, seznam obtížnějších lotyšských sloves. ISBN 80-7335-069-6. 609 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).