FRAUS ILUSTROVANÝ STUDIJNÍ SLOVNÍK NĚMECKO-ČESKÝ / ČESKO-NĚMECKÝ

FRAUS ILUSTROVANÝ STUDIJNÍ SLOVNÍK  NĚMECKO-ČESKÝ / ČESKO-NĚMECKÝ
18.6 2015
Nakladatelství FRAUS, Plzeň 2006. 1. vyd. 1344 barevných stran. 80 000 aktuálních hesel, 110 000 významů a přes 160 000 překladů, 180 gramaticko-lexikálních a frazeologických vstupů vytvořených s ohledem na potřeby českého studenta, 130 studijních tematických bloků s množstvím encyklopedických informací, 120 vstupů s reáliemi německy mluvících zemí, 1 500 barevných fotografií a ilustrací. Rozsáhlá příloha Němčina ve škole - mapy německy mluvících zemí, obecně zeměpisné údaje, matematické symboly, geometrické tvary a tělesa, určování času, výběr nejčastějších německých křestních jmen, přehled významných dnů německy mluvících zemí, příklady korespondence, přehled nepravidelných sloves apod. ISBN 80-7238-417-1.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).