(06) Beran-Dohnalová-Neureutterová: TEMATICKÝ ČESKO-ANGLICKÝ A ANGLICKO-ČESKÝ SOUDNĚLÉKAŘSKÝ SLOVNÍK

(06) Beran-Dohnalová-Neureutterová: TEMATICKÝ ČESKO-ANGLICKÝ A ANGLICKO-ČESKÝ SOUDNĚLÉKAŘSKÝ SLOVNÍK / THEMATIC CZECH-ENGLISH AND ENGLISH-CZECH DICTIONARY OF FORENSIC MEDICINE
10.7 2018

Michal Beran, Petra Dohnalová, Klára Neureutterová: TEMATICKÝ ČESKO-ANGLICKÝ A ANGLICKO-ČESKÝ SOUDNĚLÉKAŘSKÝ SLOVNÍK / THEMATIC CZECH-ENGLISH AND ENGLISH-CZECH DICTIONARY OF FORENSIC MEDICINE.
Karolinum, Praha 2018. 1. vyd. 124 s. Jedinečná odborná publikace na poli soudního lékařství. Jejím účelem je sloužit jako pomůcka při studiu, překladu odborných textů či přípravě přednášek a podobně. Slovník je rozdělen do 2 hlavních částí – česko-anglická a anglicko-česká část, ze kterých každá obsahuje 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly pokrývají terminologii 11 základních tematických okruhů soudního lékařství – tautologie, dušení, forenzní traumatologie, dopravní úrazy, porušení zdraví změnou teploty, poranění el. proudem a bleskem, porušení zdraví ionizujícím zářením, porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí, forenzní antropologie, stomatologie, biologie a genetika – forenzní vědy, forenzní toxikologie a základní právní terminologie v soudním lékařství. ISBN 9788024637129. Kč 190,00.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).