(07) Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.): NOVÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK ČEŠTINY ONLINE.

(07) Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.): NOVÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK ČEŠTINY ONLINE.
20.6 2017
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016. Titul navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (2002). Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však přesahuje. Slovník je nicméně určen a otevřen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. Za tímto účelem jsou jednotlivá hesla tam, kde je to smysluplné, koncipována ve dvou úrovních, tj. základní a rozšiřující. Uživatelům slovníku se autoři snaží vyjít vstříc i snahou o srozumitelnost výkladu, důrazem na uvádění dokladů vykládaných jevů i bibliografických odkazů na relevantní specializovanější publikace. Slovník vychází ve dvou podobách: jako kniha (viz položka 2 tohoto seznamu). Podstatné je právě zpřístupnění elektronické verze slovníku na internetu, které reaguje na proměnu způsobů šíření a přijímání vědeckých poznatků v zainteresované kulturní veřejnosti i mezi studenty bohemistiky, k nimž se slovník obrací zvláště adresně. Elektronická verze nabízí uživatelsky přívětivé prostředí pro efektivní vyhledávání informací a je navíc vybavena přístupem k doplňujícím audiovizuálním datům.
Slovník je volně přístupný na internetu: https://www.czechency.org/.
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).