(05) ENCYKLOPEDIE MIGRACE

(05) ENCYKLOPEDIE MIGRACE
18.6 2017
Projekt spolku Online encyklopedie migrace, z. s., který je vytvářen ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK. Tyto fakulty také nad Encyklopedií drží záštitu. Jejím posláním je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie. Autoři vycházejí z osobních příběhů lidí přicházejících do evropských zemí, jejich zkušenosti pak dále studují a snaží se objektivně a kriticky odhalovat příčiny jejich odchodů z vlastních domovů. Zajímají se o politickou, právní i sociální situaci v daných zemích, kde dochází k nejrůznějším druhům nesvobody a útlaku, který se snaží pochopit v kontextu historickém a kulturním. http://encyklopedie.org
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).