(20) SPREADTHESIGN

(20) SPREADTHESIGN
01.12 2016
European Sign Language Centre, od roku 2006 průběžně doplňováno a aktualizováno. Český autorský tým: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové. Největší internetový slovník znakového jazyka na světě s více než 200 000 znaky jednotlivých národních znakových jazyků. Zadání hesla ve 25 různých mluvených jazycích, překlad hesla do 25 různých znakových jazyků. Znaky měst a obcí rozmístěné na interaktivní mapě. T. č. obsahuje cca 15 000 českých hesel. Vzniká v rámci projektu Partnership, do něhož je zapojeno celkem 23 zemí. Týmy jsou složeny z neslyšících i slyšících odborníků. Každá země poskytne pro slovník 15 000 znaků. Cílem projektu Network je šíření a propagace internetového slovníku mezi laickou i odbornou veřejnost.
Slovník je zdarma přístupný na webu: www.spreadthesign.com .
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).