(38) Vasiljev, Ivo - Nguyễn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK. 1.-3. díl.

(38) Vasiljev, Ivo - Nguyễn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK. 1.-3. díl.
04.12 2015
Fornica Graphics, Sokolov 2013 (1. díl A-G, 634 s., ISBN 987-80-87194-37-9), Graphico Ideas Company, Praha 2014 (2. díl H-Koník, 801 s., ISBN 987-80-905702-0-7), Nguyen Le Hoang - Osvěta, Praha 2015 (3. díl Koniklec-O, 801 s., ISBN 987-80-906217-0-1). Celý komplet je plánován na 6 dílů a 80 000 hesel.
Zpracování hesláře i hesel byla věnována největší péče podle vědecky podložených zásad, aby slovník mohl sloužit všem kategoriím uživatelů od začátečníků až po uživatele, kteří se češtině nebo vietnamštině věnují dlouhá léta. Heslář pokrývá bohatou slovní zásobu z celé řady oborů vč. nejaktuálnějších výrazů, ověřených v existujících textech.
Význam heslových slov je pokud možno zřetelně objasněn s pomocí řady ilustrativních příkladů v různých kontextech a s příslušnými gramatickými údaji tvaroslovnými i větotvornými.
Slovník může posloužit i jako zdroj zábavy a poučení, neboť obsahuje četné informace historické, zeměpisné, přírodopisné, technické, lékařské a další užitečné zajímavosti.

**************************

Více informací o práci na slovníku zde:
www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2013030801
a
zpravy.idnes.cz/vznika-velky-cesko-vietnamsky-slovnik-dys-/domaci.aspx?c=A130408_134659_domaci_jj
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).