(19) WIKIPEDIE

(19) WIKIPEDIE
17.11 2015
Kolega Michal Staša, člen JTP a předseda Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, která se též na soutěži Slovník roku podílí (financuje Cenu za překladový slovník), přihlásil v souladu se statutem soutěže Wikipedii.
Níže publikujeme jeho dopis, přesně vyjadřující, čím je nám, tlumočníkům a překladatelům, Wikipedie užitečná a proč si zaslouží být do soutěže přihlášena.

====================================

Vážená a milá Jednoto,

jménem své domovské asociace i jménem svým si přeji přihlásit do soutěže o Slovník roku českou Wikipedii, která splňuje předpoklady encyklopedie, elektronického slovníku, ale i SLOVNÍKU PŘEKLADOVÉHO, a to vše úctyhodným způsobem.

Odůvodnění: Wikipedie, svobodná encyklopedie, je encyklopedické dílo pozoruhodného rozsahu (v české verzi hodně přes 300 000 hesel), které se navíc vyznačuje mimořádnou uživatelskou snadností včetně neobyčejně snadného přechodu k jiným heslům díky odkazům, úžasnou aktuálností, které se žádné klasicky editované dílo ani zdaleka nevyrovná (první článek o pařížských útocích se objevil 7 minut po události!), jakož i vysokou mírou spolehlivosti díky kolektivní průběžné editaci a její bedlivé kontrole (nedávný průzkum ukázal, že si v chybovosti nezadá ani s věhlasnou Britskou encyklopedií). Nevím o jiné encyklopedii, kterou mohu sám doplnit či opravit, považuji-li to za vhodné.

Ještě jedinečnější než uvedené jedinečné vlastnosti je skutečnost, že Wikipedie existuje ve více 280 jazykových verzích, které lze srovnávat jediným kliknutím. Proto je Wikipedie spojením slovníku výkladového, resp. encyklopedie a slovníku překladového. Díky tomu, že tato jazykově přiřaditelná hesla jsou encyklopedické povahy, nalezne v nich překladatel nejen ekvivalent titulního pojmu, ale celé hnízdo pojmů a výrazů souvisejících, které by v běžném slovníku vůbec nebylo možno nalézt (slovesa, adjektiva).

Wikipedie je už dnes významnou pomůckou v práci překladatele a tlumočníka a protože stále rychle roste co do počtu i rozsahu hesel a její kvalita se také zvyšuje, stane se zřejmě pro tyto profese nástrojem první volby.

Wikipedie je ovšem praktická a aktuální encyklopedie i pro uživatele, kteří nevyhledávají její jazykovou univerzálnost. Udělením ocenění bude také vhodně vyzdvižena zcela nezištná práce desítek dobrovolných aktivistů a organizátorů i tisíců editorů, a konec konců i sama myšlenka Wikipedie, jakkoli přišla z Ameriky. Wikipedie je nejen nezisková a zdarma, ale je zcela prosta reklamy, která zatěžuje mnoho jiných altruistických publikací.

Díky své všestranné povaze může Wikipedie soutěžit jako encyklopedické dílo, elektronický slovník, ale i překladový slovník (a měla by být ve všech těchto kategoriích oceněna), i když je vlastně kategorií sui generis: mnohojazyčná encyklopedie.

S přáním mnoha úspěchů se znamenám

Michal Staša
člen JTP
předseda ASKOT
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).