(19) WIKIPEDIE

(19) WIKIPEDIE
20.11 2015
Wikipedie, svobodná encyklopedie, je encyklopedické dílo pozoruhodného rozsahu (v české verzi hodně přes 300 000 hesel), které se navíc vyznačuje mimořádnou uživatelskou snadností včetně neobyčejně snadného přechodu k jiným heslům díky odkazům, úžasnou aktuálností, které se žádné klasicky editované dílo ani zdaleka nevyrovná, jakož i vysokou mírou spolehlivosti díky kolektivní průběžné editaci a její bedlivé kontrole (nedávný průzkum ukázal, že si v chybovosti nezadá ani s věhlasnou Britskou encyklopedií).
Ještě jedinečnější než uvedené jedinečné vlastnosti je skutečnost, že Wikipedie existuje ve více 280 jazykových verzích, které lze srovnávat jediným kliknutím. Proto je Wikipedie spojením slovníku výkladového, resp. encyklopedie a slovníku překladového. Díky tomu, že tato jazykově přiřaditelná hesla jsou encyklopedické povahy, nalezne v nich překladatel nejen ekvivalent titulního pojmu, ale celé hnízdo pojmů a výrazů souvisejících, které by v běžném slovníku vůbec nebylo možno nalézt (slovesa, adjektiva).
Wikipedie je už dnes významnou pomůckou v práci překladatele a tlumočníka a protože stále rychle roste co do počtu i rozsahu hesel a její kvalita se také zvyšuje, stane se zřejmě pro tyto profese nástrojem první volby.
Wikipedie je ovšem praktická a aktuální encyklopedie i pro uživatele, kteří nevyhledávají její jazykovou univerzálnost. Uznání si zaslouží zcela nezištná práce desítek dobrovolných aktivistů a organizátorů i tisíců editorů, a konec konců i sama myšlenka Wikipedie, jakkoli přišla z Ameriky. Wikipedie je nejen nezisková a zdarma, ale je zcela prosta reklamy, která zatěžuje mnoho jiných altruistických publikací.
Díky své všestranné povaze může Wikipedie soutěžit jako encyklopedické dílo, elektronický slovník, ale i překladový slovník.

 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).