(18) Jirásek, P. - Novák, L. - Požár, J.: ČESKO-ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ KYBERNETICKÉ BEZP

15.10 2015
AFCEA - Kybernetická
bezpečnost, Praha 2015. 3., aktualizovaná a doplněná verze. Překlad do angličtiny Karel Vavruška. Nultá verze byla prezentována na mezinárodní odborné konferenci Kybernetická bezpečnost a obrana - ITTE 2011, první oficiální verze českého výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti, nad kterou převzal záštitu Národní bezpečnostní úřad ČR, byla vydána při příležitosti mezinárodní konference TechNet Europe & ITTE 2012 v Praze. Druhé vydání navázalo na výsledky dlouhodobého zkoumání a zpracování této problematiky. Třetí vydání rozšířilo a aktualizuje materiál předchozího Výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti, zejména ve vztahu k nově přijatým evropským a českým právním předpisům a norem. Slovník je považován za oficiální příručku a je uváděn Ministerstvem vnitra ČR mezi odbornou literaturou pro státní úředníky v oblasti informačních systémů a technologií. Tento slovník vznikl překladem české terminologie a pojmosloví z kybernetické bezpečnosti do anglického jazyka. Autoři pojali tuto filozofii proto, aby i čtenáři, kteří rozumí anglicky, pochopili český význam pojmu, termínu. Tento proces je v podstatě nekonečný, protože se terminologie kybernetické bezpečnosti dále rozšiřuje a vyvíjí. Slovník je proto pravidelně aktualizován a rozšiřován. Zájemci, kteří se chtějí zapojit se do odborné diskuse, mohou kontaktovat autory na afcea@cybersecurity.cz.
Třetí vydání slovníku vyšlo knižně a též je možno si je stáhnout v elektronické podobě z webových stránek:
http://www.cybersecurity.cz/data/slovnik_v310.pdf.
ISBN 978-80-7251-436-6.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).