(07) Romana Straussová, Monika Knotková a Ivana Mátlová: OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚ

(07) Romana Straussová, Monika Knotková a Ivana Mátlová: OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.
18.6 2015
APLA Praha, Střední Čechy, o.s., 2011. Ilustrace Iva Roštárová. Kniha si klade za cíl být užitečnou praktickou a inspirující pomůckou pro rodiče, vychovatele a pedagogy pracující s dětmi s PAS. Formou rozkreslených dějových schémat jsou v ní zobrazeny základní důležité sociální situace, které dítě běžně zažívá a ve kterých děti s PAS často kvůli svému hendikepu selhávají. Prostřednictvím vizualizace a naznačených možných reakcí (vhodných i nevhodných) se kniha snaží dětem s PAS tyto situace vysvětlit, tak aby se v nich mohly lépe zorientovat a pochopily jak se v dané situaci chovat a reagovat. Z každé situace vyvozuje obecná sociálně komunikační pravidla, jejichž osvojení dětem pomáhá při řešení běžných situací a v rozvoji funkční komunikace. Učí je tak základům vhodné sociální interakce. Publikace obsahuje praktickou přílohovou část, kde jsou zařazeny stejné situace a obrázky jako v první "výkladové" části knihy. Příloha je určena k rozstříhání, příp. zalaminování, aby se s obrázky dalo pracovat a využívat je podle pořeby i v praktickém životě. Kniha je určena pro děti s poruchou autistického spektra předškolního a mladšího školního věku, konkrétně pro děti s diagnózou Aspergerův syndrom, dětský vysoce funkční autismus nebo atypický autismus bez přidruženého narušení rozumových schopností.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).