(06) Kolektiv autorů: LEXIKON ZÁKLADNÍCH POJMŮ V ČESKÉ, NĚMECKÉ A POLSKÉ STATISTICE- METODICKÉ VYSVĚ

(06) Kolektiv autorů: LEXIKON ZÁKLADNÍCH POJMŮ V ČESKÉ, NĚMECKÉ A POLSKÉ STATISTICE- METODICKÉ VYSVĚTLIVKY / LEXICON OF BASIC CONCEPTS IN POLISH, CZECH AND GERMAN STATISTICS – METHODOLOGICAL NOTES.
18.6 2015
Krajská správa českého statistického úřadu v Liberci, Statistický úřad Svobodné země Sachsen, Statistický úřad Wroclaw, Liberec – Kamenz – Wroclaw 2014. 103 s. v české verzi, 112 s. v anglické verzi. Jedním ze základních problémů pracovní skupiny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa EUREX Statistika, jejímž úkolem je zpracování statistických údajů za území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, je srovnatelnost dat. Za tímto účelem byl rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 realizován projekt s názvem „Lexikon základních pojmů v polské, české a německé statistice – metodická vysvětlení”, jehož hlavním úkolem bylo zpracování publikace obsahující definice ukazatelů popisujících socio–ekonomické jevy sledované polskou, českou a německou statistikou. Lexikon je kromě knižní podoby k dispozici i na internetu:
http://www.czso.cz/csu/xl/lexikon-zakladnich-pojmu-v-polske-ceske-a-nemecke-statistice.
ISBN 978-83-89593-53-5.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).