(02) Kvetko, Pavol: PREKLADOVÝ ANGLICKO-SLOVENSKÝ FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK

(02) Kvetko, Pavol: PREKLADOVÝ ANGLICKO-SLOVENSKÝ FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
Veda, Bratislava 2014. 640 s. Tento nový frazeologický slovník (předchozí vyšel před více než 30 lety) se zaměřuje zejména na frazeologii, s níž se setkáváme v každodenní praxi, v časopisech, rozhlase a televizi i v moderní literatuře. Zachycuje i některé nespisovné (slangové a vulgární) a také méně časté starší výrazy, pokud se vyskytují v anglické a americké literatuře a tisku. Slovník obsahuje na 8.000 anglických výrazů (přibližně 16.000 slovenských ekvivalentů a asi 13.000 příkladů – citátů, většinou z beletrie a tisku). ISBN 978-80-2241385-5. €19,90.
 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).