(01) ENCYCLOPAEDIA BELIANA 7. SVÄZOK, Ing-Kalk.

(01) ENCYCLOPAEDIA BELIANA 7. SVÄZOK, Ing-Kalk.
18.6 2015
Encyklopedický ústav Slovenské akademie věd, Veda, Bratislava 2013. 684 s. Další díl z dvanáctisvazkové všeobecné encyklopedie, která obsahuje poznatky ze všech oborů lidské činnosti. Na její tvorbě se podílejí stovky externích autorů, konzultantů a oponentů, další desítky externích konzultantů a autorů pracují na grafickém obsahu (ilustrace, fotografie a mapy). Tento svazek obsahuje na 7 tisíc hesel, stovky barevných i černobílých fotografií. ISBN 978-80-970350-1-3. Kč 1949,00, € 67,21.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).