(25) Juřík, Pavel: ENCYKLOPEDIE ŠLECHTICKÝCH RODŮ

(25) Juřík, Pavel: ENCYKLOPEDIE ŠLECHTICKÝCH RODŮ
18.6 2015
Nakladatelství Euromedia Group - Universum, Praha 2014. 1. vyd. 464 s. Výpravná publikace seznamuje čtenáře s historií, významnými osobnostmi a sídly téměř 150 vybraných českých, moravských a slezských šlechtických rodů. Prostřednictvím životních osudů několika set příslušníků panského a rytířského stavu nebo stavu knížecího, hraběcího a dalších tak nepřímo popisuje i historii zemí Koruny české a roli aristokracie v ní. Aby bylo možné ukázat historický vývoj šlechty, je kniha rozdělena do pěti kapitol. Každá je uvedena popisem daného období, za kterým následuje líčení historie šlechtických rodů, které jsou s ním významně spojeny. Přílohy seznamují se šlechtickými tituly, zemskými a dvorskými úřady nebo s prohlášeními české šlechty z let 1938 a 1939. Nechybí rodokmeny nejvýznamnějších rodů. Knihu doplňuje více než 300 fotografií hradů, zámků, paláců, erbů a reprodukcí a na 130 portrétů významných osobností naší aristokracie. ISBN 978-80-242-4573-7. Kč 499,00.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).