(65) MAĎARSKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK. MAĎARSKO-SLOVENSKÝ SLOVENSKO-MAĎARSKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK.

(65) MAĎARSKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK. MAĎARSKO-SLOVENSKÝ SLOVENSKO-MAĎARSKÝ ŠIKOVNÝ SLOVNÍK.
18.6 2015
Lingea, Bratislava 2012. 1. vyd. 672 s. 34 000 hesel, 5000 příkladů, idiomů a frází, 66 000 překladů. Původní autorské dílo kolektivu Lingea. Na tvorbě slovníku se podílelo více než 10 lingvistů, informatiků a dalších odborníků. Mezi hlavní autory patří Mgr. Judita Dobrá, Mgr. Boglárka Bilászová, Mgr. Klára Ivicze a Mgr. Mirka Koleková. Při tvorbě tohoto titulu vycházeli autoři z maďarských výkladových slovníků (Magyar értelmezo kéziszotár a i.) a z vlastního aktuálního slovníku slovenštiny. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, aby zde studenti našli běžně užívaná slova a obraty ze spisovného i hovorového jazyka. Důraz je kladen na přehlednost, srozumitelnost a užitečné doplňující informace pro studium jazyka. Praktické příklady usnadní zapamatování slovní zásoby a aktivní komunikaci. Z důvodu maximální jednoznačnosti významů a výstižnosti překladů jsou všechna hesla a ustálená slovní spojení doplněna o předložkové vazby a upřesňující závorky. Podrobný přehled maďarské gramatiky a konverzační příloha. Praktické poznámky o použití maďarských slov. ISBN: 978-80-89323-95-1. 9,90 €
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).