(64) Panczová, Helena: GRÉCKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. OD HOMÉRA PO KRESŤANSKÝCH AUTOROV.

(64) Panczová, Helena: GRÉCKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK. OD HOMÉRA PO KRESŤANSKÝCH AUTOROV.
18.6 2015
Lingea, Bratislava 2012. 1. vyd. 1 328 s. 32 000 hesel. Autorka sestavila svého druhu unikátní slovník staré řečtiny, který postihuje slovní zásobu v rozsahu přes 32 000 hesel. Tento slovník je na Slovensku první svého druhu. V Čechách vyšel slovník pro klasickou řečtinu od Františka Lepaře v roce 1892 a dosud vycházejí jen dotisky. V roce 1942 vyšel druhý, menší slovník od Václava Pracha. Grécko-slovenský slovník H. Panczové je v porovnání s předchozími dvěma aktuálnější. Podrobně zachycuje úplnou slovní zásobu od Homéra přes klasické autory, helenistické období, Nový zákon, až po křesťanské spisovatele pozdější antiky a rané Byzance. Obsahuje výběr z dalších básníků (epiků, lyriků i dramatiků), Herodota, prozaiků attického období, včetně filozofů Platóna a Aristotela, částečně i předsokratiků. Slovní zásoba helenistického období obsahuje úplný Nový zákon včetně textových variant, částečně Septuaginty a ostatní autory tohoto období. Výběr slovní zásoby autorů římského období zahrnuje především starokřesťanské spisovatele. Autorka do slovníku zahrnula i některé základní teologické pojmy a krátký přehled dějin řeckého jazyka. Každé základní heslo uvádí významy, všechny standardní gramatické údaje, etymologii, výskyt daného výrazu v různých obdobích, u různých autorů a v různých dialektech. ISBN: 978-80-8145-021-1. 49,90 €
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).