(53) Břinková, Lucie - Kalousová, Josefína - Kosinová, Barbora – Spilková, Markéta - Šůchová, Lucie

18.6 2015
V elektronické podobě. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2012. 140 hesel.
Cílem projektu Tlumočník očima neslyšícího dítěte je (neslyšícím i slyšícím) žákům přiblížit poutavým způsobem odlišnosti v komunikaci neslyšících lidí a zprostředkovat jim formou zážitku informace o tlumočnických službách, které jsou důležité pro jejich každodenní život ve většinové, tj. Slyšící, společnosti, a naučit je prakticky tyto služby využívat. Nedílnou součástí online portálu www.tond.cz je proto i výkladový slovník vybraných klíčových pojmů určený především žákům a učitelům základních a středních škol bez ohledu na jejich zaměření.
Slovník je umístěn v jedné z budov velkého města. Jeho heslář vychází z cílů projektu a předkládá pojmy související s životem neslyšících lidí, s jejich komunikací a kulturou, se vzděláváním žáků s vadou sluchu a také s tlumočnickými službami coby druhem sociální služeb, které spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Jednotlivá hesla jsou řazena abecedně. Každý pojem (v českém jazyce a jeho ekvivalent v českém znakovém jazyce) následně obsahuje výklad daného pojmu v českém jazyce a překlad výkladu v českém znakovém jazyce prezentovaný prostřednictvím videonahrávky. Pro rychlé hledání ve slovníku je možno využít funkci vyhledávání dle prvních písmen. Autory slovníku je tým tlumočníků českého znakového jazyka a pedagogů ze škol pro sluchově postižené, kteří jsou členy České komory tlumočníků znakového jazyka, o. s.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).