(29) Malina, Jaroslav a kol.: ENCYKLOPEDIE SEXUALITY, EROTIKY A LÁSKY VŠECH KULTUR SVĚTA. ENCYCLOPAE

18.6 2015
Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2012. 1. vyd. Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU. Volně přístupná na internetu na adrese:
http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html.
Přináší informace o vývoji a aktuálním stavu lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, sexuologických, medicínských, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech. Základní informace obsahují hesla antropologie sexuality; erotika; láska; manželství; sexuologie, která jsou odkazy propojena s jinými základními hesly. Těmi jsou zejména hesla označená "sexualita a daný region, kulturní areál nebo historická perioda", např. sexualita: antika; sexualita: české země; sexualita: Čína; sexualita: Indie; sexualita: prehistorie atd. V hesle sexualita: aktuality budou zveřejňovány nové badatelské výsledky, zprávy o konferencích apod. Zároveň nové poznatky rozšíří heuristickou základnu při doplňování generálního hesláře a tvorbě samostatných témat. Součástí rozsáhlejších hesel je seznam citované a tematické odborné literatury. Doplňkem encyklopedie jsou také literární texty (eseje, fejetony, povídky) a výtvarné artefakty (obrazy, sochy, plastiky, fotografie). Encyklopedie je propojena on-line s rozsáhlou a obecněji zaměřenou Encyklopedií antropologie: První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie. ISBN 978-80-7204-805-2.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).