(26) Kraus, Ivo: DĚJINY EVROPSKÝCH OBJEVŮ A VYNÁLEZŮ. Od Homéra k Einsteinovi.

(26) Kraus, Ivo: DĚJINY EVROPSKÝCH OBJEVŮ A VYNÁLEZŮ. Od Homéra k Einsteinovi.
18.6 2015
Academia, Praha. Dotisk 1. vyd. 2002. 330 s. Soubor chronologicky uspořádaných esejí z historie evropské vědy a techniky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány životním osudům významných evropských myslitelů, přírodovědců a techniků, velkým objevům a událostem, které byly rozhodující pro vývoj evropské civilizace. Myšlenky, názory a hypotézy velkých osobností starověku, středověku i novověku jsou doloženy citáty z jejich vlastních děl a konfrontovány s pozdější realitou. Cílem je ukázat, že hybnou silou evropských dějin nebyly války ani náboženská, národnostní nebo třídní nenávist, ale ušlechtilá snaha intelektuální elity poznat zákony přírody a využívat je ve prospěch lidstva. ISBN 80-200-090501.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).