(19) Malina, Jaroslav a kol: ENCYKLOPEDIE ANTROPOLOGIE / ENCYCLOPAEDIA OF ANTHROPOLOGY. Multimediáln

18.6 2015
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2011. 2. aktual. vydání, Brno 2011. Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU. Volně přístupné na internetu na adrese: http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html. Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně společně s odborníky z dalších univerzit a z Akademie věd České republiky zahajuje ambiciózní výzkumný projekt, první internetovou interaktivní Encyklopedii antropologie, která svým pojetím do jisté míry patří do kategorie informačních příruček typu Wikipedie, respektive její předchůdkyně Nupedie. S těmito referenčními nástroji ji spojuje společná platforma (internet), interaktivita, možnost pravidelné aktualizace dat a bezplatný přístup pro každého uživatele. Zamýšlená encyklopedie vykazuje navíc řadu specifických rysů: záruku vysoké odborné úrovně představuje nejenom široké autorské zázemí, tvořené předními specialisty v antropologii a příbuzných oborech, ale i redakční rada opírající se o početný kolektiv recenzentů a konzultantů. Výchozí verze připravované „antropopedie“ bude v češtině, lze však počítat i s dalšími jazykovými verzemi.
Encyklopedie antropologie navazuje na Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Tento slovník byl publikován v roce 2009 (Brno: Akademické nakladatelství CERM, ISBN 978-80-7204-560-0; on-line verze je zdarma přístupná na adrese ( http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/index.html ). Specifikem Encyklopedie antropologie je její originální koncepce, vymykající se všem obdobným pracím, které byly dosud na toto téma ve světě vydány. Programově je budována jako integrální databáze poznatků, jichž bylo v oblasti věd o člověku, společnosti a kultuře dosaženo v kontextu vývoje antropologie a jejích subdisciplín, výzkumných metod, paradigmat a teorií. Na rozdíl od standardních anglosaských slovníků a encyklopedií rozšiřuje tematický záběr o oblast krásné literatury a výtvarného umění. Její součástí je komplexní řada hesel věnovaných oblasti umělecké kultury, kterou tradiční antropologie do značné míry opomíjela. Tuto encyklopedii lze tedy označit za příspěvek k rozvoji dosud málo celosvětově zpracované antropologie umění a k obohacení epistemologických základů obecné antropologie. Druhým originálním specifikem Encyklopedie antropologie je její interaktivita a mezinárodní autorské zázemí: bude neustále doplňována o aktuální vědecké poznatky (autory hesel jsou nezřídka autoři nových objevů) a bude reagovat na kritické postřehy, náměty a podněty uživatelů. Třetím originálním specifikem Encyklopedie antropologie je webová platforma „Nové objevy a výsledky“ (souměřitelná s oborovými časopisy mezinárodní úrovně) přinášející recenzované studie a zprávy o nejnovějších výzkumech a objevech v antropologii a příbuzných disciplínách. Encyklopedie bude ab initio zdarma přístupná všem uživatelům internetu – to umožní naplňovat její smysl jako aktuálního vzdělávacího a vědeckovýzkumného nástroje.
Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X. ISBN 978-80-210-5716-6
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).