(18) Malina, Jaroslav a kol.: ČLOVĚK-AUTO-ENCYKLOPEDIE / MAN-AUTO-ENCYCLOPAEDIA. Multimediální elekt

18.6 2015
Masarykova univerzita, Brno 2012. 1. vyd. Volně přístupné na internetu na adrese:
http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html
Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU, Fakulta informatiky Marykovy Univerzity Brno. Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně společně s odborníky z dalších univerzit a z Akademie věd České republiky zahajuje ambiciózní výzkumný projekt, první internetovou interaktivní Člověk-Auto-Encyklopedii (o vztahu člověka a automobilu – sociální a kulturní vzorce chování založené na tomto vztahu jsou proto tématem a výzvou pro celostní výzkum), která svým pojetím do jisté míry patří do kategorie informačních příruček typu Wikipedie, nejrozsáhlejší a nejpopulárnější internetové encyklopedie, respektive její předchůdkyně Nupedie. S těmito referenčními nástroji ji spojuje společná platforma (internet), interaktivita, možnost pravidelné aktualizace dat a bezplatný přístup pro každého uživatele. Zamýšlená encyklopedie vykazuje navíc řadu specifických rysů: záruku vysoké odborné úrovně představuje nejenom široké autorské zázemí, tvořené předními specialisty v antropologii a příbuzných oborech, ale i vědecká rada opírající se o početný kolektiv recenzentů a konzultantů. Na rozdíl od zavedených oborových encyklopedií, jež jsou k dispozici na internetu (například Autopedia. The Automotive Encyclopedia, http://autopedia.com, anebo český „průvodce světem automobilů“, http://autoencyklopedie.cz), tak připravovaná „auto-antropopedie“ navíc přináší antropologický rozměr (který ještě podporuje Encyklopedie antropologie:
http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html)
a umožňuje přehlednější orientaci v problematice díky abecednímu řazení slovníkových hesel. Výchozí verze elektronické referenční příručky bude v češtině, lze však počítat i s dalšími jazykovými verzemi. Součástí rozsáhlejších hesel je seznam citované a tematické odborné literatury. Základní přehledová literatura k obecné problematice „člověk a automobil“ je zahrnuta v samostatném hesle automobil: bibliografie. Plnohodnotným doplňkem encyklopedie jsou také literární texty (eseje, fejetony, povídky apod.) a výtvarné artefakty (obrazy, sochy, plastiky, fotografie), které pro tuto encyklopedii, respektive pro projekt „Člověk–Auto / Auto–Člověk: Život – věda – umění“, vytvářejí malíři, grafici, sochaři, fotografové, spisovatelé a publicisté; vzniklá díla jsou uvedena pod hesly automobil: nová literární díla, respektive automobil: nová výtvarná díla. Autorství se jmenovitě uvádí u každého hesla. Autorské medailony všech autorů encyklopedie jsou obsaženy v hesle automobil: autoři. ISBN 978-80-7204-765-9 (Akademické nakladatelství CERM, Brno). Publikováno na Elportále: ISSN 1802-128X.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).