(25) Fronek, Josef: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

18.6 2015
LEDA, Voznice 2011. Nové, přepracované a doplněné vydání oblíbeného slovníku je založeno na zcela současném anglickém i českém jazykovém lexiku, nejen spisovném, ale i hovorovém. Dnešní angličtina je daleko tolerantnější k slangovým a dokonce i k zhrubělým výrazům, než tomu bylo v minulosti, a slovník odráží i tento vývoj. Zásady co nejvyššího stupně aktuálnosti a autenticity se autor řídil rovněž při výběru hesel a dokladového materiálu v česko-anglické části. Při definici významu pomocí synonym a kontextových charakteristik je použit v obou částech výchozí jazyk. Tato metodologie je užitečná nejen pro přesné vysvětlení významových odstínů heslového slova; pečlivě volené kontextové charakteristiky poskytují zároveň uživateli, který není rodilým mluvčím výchozího jazyka, cennou informaci o kolokacích, do kterých může příslušná lexikální jednotka vstupovat. Tato informace je dále umocněna širokým použitím konkrétních příkladů, pro které je nabízen vždy explicitní překlad. Slovník je po všech stránkách sestaven tak, aby uživatelům co nejvíce usnadnil aktivní používání jazyka. Slovník je zpracován maximálně přístupnou a orientaci usnadňující formou. Je určen širokému okruhu uživatelů, žákům, studentům středních i vysokých škol, učitelům, ale i překladatelům a tlumočníkům. 849 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).