Soutěž o nejlepší diplomovou nebo bakalářskou práci

24.1 2020
Do konce listopadu jste mohli přihlašovat své práce do soutěže o nejlepší diplomovou nebo bakalářskou práci z oboru translatologie. Nyní byla sestavena komise, která v březnu zasedne a vybere vítěznou práci.

Do soutěže se přihlásilo 16 absolventů s diplomovou prací a 2 s bakalářskou prací. Polovinu tvoří přihlášky ze Slovenska. Z českých univerzit jsou zastoupeny Univerzita Karlova, Univerzita Palackého a Masarykova Univerzita, ze slovenských Univerzita Komenského, Prešovská univerzita, Univerzita Mateja Bela a Univerzita Konštantína Filozofa.

Vyhlášení výsledků bude součástí jarního programu pro začínající překladatele a tlumočníky Jarní balíček, který letos proběhne 4. dubna. Všichni jste srdečně zváni!
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).