(17) Machová, Jitka: BIOMEDICÍNSKÁ TERMINOLOGIE PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY. VÝKLADOVÝ SLOVNÍK.

(17)	Machová, Jitka: BIOMEDICÍNSKÁ TERMINOLOGIE PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY. VÝKLADOVÝ SLOVNÍK.
12.10 2015
Univerzita Jana Amose Komenského, Praha 2014. 284 s. Slovník vyplňuje mezeru v nabídce odborné terminologické a slovníkové literatury. Je jedinečným výrazem autorčiny více než padesátileté práce zkušené vysokoškolské pedagožky v oboru speciální pedagogiky, která velmi dobře zná potřeby oboru i studentů. Dává jim do rukou dílo přehledné, encyklopedické, vytvářející nezbytný základ, na němž lze budovat poznání celého oboru. Výběr hesel, stručný, ale přitom jasný a srozumitelný výklad a definice doporučují tuto publikaci, aby se stala součástí příruční knihovny i cennou pracovní pomůckou pro studenty i pro hotové speciální pedagogy, kteří se ve své práci setkávají s rozmanitými podobami tělesných a duševních problémů. Publikace ovšem dobře poslouží i pracovníkům dalších pomáhajících profesí, pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a dalším. Její hodnotu zvyšují ještě úvodní kapitoly, uvádějící do problematiky odborné biologické terminologie. ISBN 978-80-7452-048-8. Kč 290,00.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).