Karel Rozsypal: Němčina pro soudní tlumočníky

Karel Rozsypal:  Němčina pro soudní tlumočníky
18.6 2015
Nakladatelství: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2006. 1. vydání. 324 stran. ISBN: 80-7380-003-9, EAN: 9788073800031. Cena: 320,- Kč.
Publikace je určena soudním tlumočníkům německého jazyka, ale může být využito i právníky, kteří při své práci přicházejí do styku s německými právními texty, jako jsou studenti právnických fakult, soudci, advokáti, státní zástupci, notáři atp. Obsah příručky tvoří zejména texty se základní právní terminologií z hlavních právních oborů, tj. ústavního práva, občanského práva (obecná část a věcná práva), texty z oblasti náhrady škody, závazkového práva, práva rodinného a dědického. Zastoupeno je též obchodní právo (obchodní společnosti a závazkové obchodní vztahy), nechybí ani kapitola z oblasti pracovního práva. Procesnímu právu je věnován text z oblasti civilního i trestního řízení. Veřejné právo je zastoupené ukázkami z obecné i zvláštní části práva trestního, textem o organizaci a úkolech policie, nechybí ani základní text z oblasti práva správního a daňového, z bankovnictví a pojišťovnictví. Nově jsou doplněny kapitoly o právu sociálním a o právu evropském.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).