Slovníková a encyklopedická literatura v roce 2006

18.6 2015
Rok 2006 byl opět rokem rekordním. V tomto roce vyšlo přes 18 000 publikací, což je skoro o 1000 publikací více než v roce předešlém. Můžeme tedy pozorovat vzestupný trend ve vydávání české literatury vůbec a to navzdory různým poplašným hlasům o nezájmu o literaturu a česky psanou obzvláště.

V roce 2006 vyšlo 127 slovníků, 98 encyklopedií, 45 lexikonů a 18 dalších děl encyklopedické nebo slovníkové povahy.

U slovníků překladových je to v naprosté převaze angličtina, pozorujeme však postupně klesající trend ve vydávání klasických dvojjazyčných všeobecných slovníků. Po roce 1990 byl na trhu vlastně jen jeden klasický všeobecný slovník - známý Hais-Hodek od Academie. Postupem času se stalo „prestiží“ každého většího nakladatelství vydat svůj dvojjazyčný všeobecný anglicko-český slovník. Naštěstí se situace na trhu vyjasnila, přišli noví slovníkoví autoři a teď je na trhu jen několik málo velkých slovníků. U angličtiny rovněž pominul i trend vydávání ekonomických, hospodářských a právnických slovníků, trh se už nasytil a se stoupající jazykovou dovedností hlavně studentů, ale i manažerů, klesá potřeba vydávat tyto slovníky každým rokem. Některá nakladatelství se tak specializují na vydávání odborných slovníků, kde není konkurence tak velká a hlad po těchto slovnících naopak stoupá. Je zde velká řada oborů, kde slovníky vůbec nejsou, nebo jsou více než 30 či dokonce 40 let staré.

Co se týče dalších větších jazyků jako je němčina, francouzština, španělština, tam už je situace o něco horší než s angličtinou, ale slovníky pomalu vycházejí a to i kvalitní. Zajímavá situace je v němčině, kde se už delší dobu jedná o vytvoření nového německo-českého slovníku, který by nevycházel z klasického Siebenscheina. První takovou vlaštovkou je Lingea, ale chtělo by to následovníky.

Postupem času se dostávají na náš trh i slovníky z jazyků pro nás exotických, ale v EU úředních, jako je lotyština, finština. Chybí však slovníky do maltštiny, estonštiny, litevštiny a všech jazyků z území bývalé Jugoslávie, jako je srbština, chorvatština, bosenština, slovinština, černohorština, makedonština.

Specialitami na našem trhu jsou slovníky s úzce zaměřenou slovní zásobou, neobvyklými jazyky nebo se zvláštním určením. Klasickým případem je latina, dávno mrtvý jazyk, ale na středních a vysokých školách neustále vyučovaný. Slovní zásoba se sice už několik set let nevyvíjí, ale latinské slovníky se už přes deset let drží na čelných místech žebříčků prodeje.

Jiří Vedral


Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).