Karel Rozsypal - k udělení čestného členství v JTP (17.12.2006)

18.6 2015
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ještě jednou se vracím k slavnostní schůzi Komory soudních tlumočníků České republiky k desátému výročí jejího založení dne 11. 11. 2006, na které mně u příležitosti mých 80. narozenin bylo zástupci JTP uděleno čestné členství "za zásluhy a profesní vzdělávání tlumočníků a překladatelů a povznesení prestiže soudních tlumočníků" .
Velice si tohoto ocenění vážím a chtěl bych při této příležitosti připomenout, že vše začalo vlastně na půdě JTP ihned po jejím založení na jaře 1990, kdy jsem se, jako člen Rady JTP, od samého začátku soustředil na prosazování zájmů a zvyšování kvalifikace soudních tlumočníků. To vedlo v březně 1993 k ustavení Sekce soudních tlumočníků v rámci JTP a k prvním návrhům nejen na zvyšování odměn za tlumočnické a překladatelské výkony, ale současně i na systematické zvyšování jejich kvalifikace.
První návrhy na zahájení doplňkového studia na PF UK pro soudní tlumočníky vyšly právě ze Sekce soudních tlumočníků JTP, ve které jsem působil jako její předseda. Stejně tak i první česko-německý seminář byl uspořádán na podnět této sekce. V průběhu roku 1996 začala na Ministerstvu spravedlnosti působit pracovního skupina, která měla za úkol připravit návrh nového zákona o znalcích a tlumočnících. Sekci soudních tlumočníků, která neměla právní subjektivitu, se na rozdíl od Komory soudních znalců ČR nepodařilo prosadit do pracovní skupiny MS vlastního zástupce a to vedlo v krátké době k založení Komory soudních tlumočníků ČR v říjnu 1996.
Komora od samého začátku svého působení podala celou řadu námětů a připomínek výše zmíněné pracovní komisi MS a navíc oslovila se svými požadavky i jednotlivé poslanecké kluby a nakonec, také její zásluhou, došlo k tomu, že nový zákon, který obsahoval celou řadu ustanovení, pro soudní tlumočníky nepříznivých, nebyl sněmovnou přijat. Do dnešního dne tedy zůstává v platnosti zákon č. 36/1968 Sb. o znalcích a tlumočnících, který přes některé drobnosti stále ještě vyhovuje (nový zákon se připravuje za aktivní účasti zástupců jak Komory soudních tlumočníků, tak Komory soudních znalců).
Při této příležitosti bych chtěl vyzvednout usnesení Rady JTP, které obsahuje ustanovení, že záležitosti prosazování zájmů a zvyšování kvalifikace soudních tlumočníků patří do kompetence Komory soudních tlumočníků ČR. Obě organizace (JTP a KST ČR) se při tom dohodly, že budou úzce spolupracovat a své členy informovat o všech akcích připravovaných i partnerskou organizací a umožní jim účast na těchto akcích za stejný podmínek, jaké budou stanoveny pro členy pořádající organizace. Tato dohoda se plně osvědčila a již po dobu několika let se uplatňuje v plném rozsahu ke spokojenosti jak členů JTP, tak členů KST ČR.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval za ocenění mé činnosti udělením čestného členství JTP, těším se na další úspěšnou spolupráci obou zmíněných organizací a i na svou osobní spolupráci s oběma organizacemi. Při této příležitosti dovoluji si Vám všem popřát pokojné prožití svátků vánočních, do nového roku pak hodně pracovních úspěchů, zdraví a spokojenosti v osobním životě.

Váš
Karel Rozsypal
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
středa 11.00 - 15.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).